Inspirationsdag Östersund

Välkommen till en branschdag som visar vägen till svenska spetsområden inom elektronik

Den 24e mars arrangerar Smartare Elektroniksystem en inspirationsdag i Östersund, tillsammans med branschorganisationerna Svensk Elektronik och PhotonicSweden. Välkommen till en branschdag som visar vägen till svenska spetsområden inom elektronik. Här får du tillfälle att träffa experter, kollegor och knyta nya affärskontakter. Du får också veta mer om Smartare Elektroniksystem som är ett strategiskt innovationsprogram för att öka konkurrenskraft och tillväxt i svensk industri och hur programkontoret stöttar internationaliseringsaktiviteter i olika former. Vi kommer även att få tillfälle att göra ett studiebesök och se de världsledande labben på Sports Research Centre.

Detta är ett arrangemang som ingår i vår landsomfattande turné med att visa på möjligheterna till smartare lösningar med hjälp smart elektronik. Vi har denna gång samlokaliserat oss med Peak Innovation och Science Park Östersund på Mittuniversitets Campus och det stora Jämtländska eventet Åre Business Forum dagarna efter. Det är enkelt för dig att vara med på båda (anmälan görs separat till vart och ett).

Tips! Efter Inspirationsdagen planeras en informell elektronik AfterWork och dessutom kan ni delta i Åre Business Forum dagarna (https://arebusinessforum.se/) som följer direkt efter. Anmälan dit görs separat på deras hemsida.

ANMÄL DIG TILL INSPIRATIONSDAGEN HÄR

Program Inspirationsdag 24/3 (preliminärt):

Kl. 9:30 Kaffe och samling – Hus U Mittuniversitets Campus

Kl. 10.00 Välkomna

Introduktion av Smartare Elektroniksystem – Ett strategiskt innovationsprogram
, så hjälper vi svenska företag, Thorbjörn ”TOBY” Ebefors, bitr. Programchef  Smartare Elektroniksystem

Inspirationstalare:
Gustaf Mårtensson, Mycronic  (och Klas Hjort, UU-MST)
SINTEC  projektet — Flexibel elektronik och sensorer för sport tech wearables och smarta sensorsystem för hälsa samt goda erfarenheter från SES projekt och Internationella EU samarbeten

Mer om SINTEC projektet på: https://www.sintec-project.eu/

Prof. Mikael Bäcklund, Mitt Universitetet– föreståndare Sport Research Center  – Smartare elektronik för sport, hälsa och säkerhet.

LUNCH: Lunch på Restaurang Cultum  Kunskapens väg 8- MiUN Campus Östersund

Med paus för lunch på Restaurang Cultum ca kl 12-13 berättar vi om svenska styrkeområden, vad de kan göra för er och vart kompetensen finns.
Smartare Elektroniksystems olika kompetensnav presenteras av:

Inbyggda sensorsystem för hälsa, Maria Lindén
Inbyggda system, Thorbjörn Ebefors
Mikro- nanoelektronik, Christer Fröjdh
Mikro-nanoelektronik integrerade kretsar och system, Atila Alvandpour
Tryckt elektronik, Peter Dyreklev
Kraftelektronik, Mietek Bakowski
Fotonik, Lennart Svensson (PhotonicSweden)
Tillförlitlighet, Per-Erik Tegehall
Byggsätt, Johnny Öberg (alt Fredrik Jonsson)
Antenn, mikrovåg- och terahertzsystem, Dan Kuylenstierna, Chalmers

Branschorganisationen PhotonicSweden, Lennart Svensson
Branschorganisationen Svensk Elektronik

Öppen scen – alla anmälda deltagare kan pitcha sitt företag och dess tjänster/produkter.

Kaffe och speed-dating
Tillfälle att utbyta idéer, knyta kontakter och hitta nya affärer.

17.00 Avslut

Inbjudan till efterföljande spontan AfterWork.

Anmälan till efterföljande Business Forum i Åre:

https://arebusinessforum.se/