Inspirationsdag i Mälardalen

Välkommen till en branschdag som visar vägen till svenska spetsområden inom elektronik.

Den 25 april arrangerar Smartare Elektroniksystem en inspirationsdag i Mälardalen, tillsammans med branschorganisationerna Svensk Elektronik och PhotonicSweden. Välkommen till en branschdag som visar vägen till svenska spetsområden inom elektronik. Här får du tillfälle att träffa experter, kollegor och knyta nya affärskontakter. Du får också veta mer om Smartare Elektroniksystem som är ett strategiskt innovationsprogram för att öka konkurrenskraft och tillväxt i svensk industri. Detta är ett arrangemang som ingår i vår landsomfattande turné med att visa på möjligheterna till smartare lösningar med hjälp smart elektronik.

Tryckt elektronik
Inbyggda system
Mikro- nanoelektronik
Mikro Nano Integrerade kretsar
Kraftelektronik
Antenn, µvåg och terahertzsystem
Tillförlitlighet
Byggsätt
Fotonik

 

Mer info kommer!

 

 

Smartare Elektroniksystems kompetensnav:

Tryckt elektronik
Inbyggda system
Mikro- nanoelektronik
Mikro Nano Integrerade kretsar
Kraftelektronik
Antenn, µvåg och terahertzsystem
Tillförlitlighet
Byggsätt
Fotonik

 

Mer info kommer!