Vi tipsar

Informationsmöte om svenskt kompetenscentrum inom Chips Joint Undertaking (Chips JU)

Välkommen till ett informationsmöte om svenskt kompetenscentrum inom halvledare i det kommande europeiska programmet Chips Joint Undertaking (Chips JU)

Mötet är digitalt. När du anmält dig kommer du att få ett bekräftelsemejl med en länk till mötet. Mötet kommer att hållas på svenska. 

Det pågående EU-partnerskapsprogrammet Key Digital Technologies (KDT) JU kommer att omformas till Chips JU, enligt förslaget i Chips Act. Chips JU kommer att bli ett större partnerskapsprogram med flera olika insatser, som till exempel ett europeiskt nätverk av kompetenscentrum inom halvledarteknologier.

Vinnova bjuder in till ett informationsmöte om det planerat europeiskt nätverk av kompetenscentrum i Chips JU och öppnar för frågor och dialog kring det.

Läs mer och anmäl dig eventet