Vi tipsar

Informationsmöte om svenskt kompetenscentrum inom Chips Joint Undertaking (Chips JU)

Välkommen till ett informationsmöte om svenskt kompetenscentrum inom halvledare i det kommande europeiska programmet Chips Joint Undertaking (Chips JU). Vinnova bjuder in till ett informationsmöte om det planerat europeiskt nätverk av kompetenscentrum i Chips JU och öppnar för frågor och dialog kring det.

EU-kommissionen lanserade i februari 2022 Chips Act med målsättning att förstärka Europas konkurrenskraft och resiliens inom halvledarteknologier och applikationer samt för att stödja grön och digital omställning. EU-kommissionen räknar med att den pågående förhandlingen om Chips Act med medlemsländer och parlamentet ska avslutas i maj 2023. Finansiering av svenskt kompetenscentrum kommer från EU-kommissionen och svenska staten (Vinnova).

Läs mer och anmäl dig till eventet