Vi tipsar

Informationsmöte Chips JU (pelare 1 i Chips Act)

Vinnova informerar om innehållet i Chips JU och den aktuella tidplanen för implementering. EU-kommissionen räknar med att den pågående förhandlingen om Chips Act med medlemsländer och parlamentet ska avslutas i maj. Det pågående programmet Key Digital Technologies (KDT) JU kommer, enligt förslag i Chips Act, att omformas till Chips JU. EU-kommissionens budget för KDT JU är 1.800 miljoner Euro som ökar till 4.175 miljoner Euro i Chips JU.

Läs mer och anmäl dig till eventet.