Träffa oss här

EFECS 2020

EFECS 2020 – European Forum for Electronics Components and Systems samorganiseras mellan ECSEL-JU, EPoSS, AENAS, ARTEMIS-IA och Europiska kommissionen i samarbete med EUREKA och fokuserar på “our Digital Future” and the Electronic Components and Systems (ECS) genom hela värdekedjan inom Europa. Detta årligen återkommande internationella forum ordnas 2020 helt digitalt.
EFECS ger många möjligheter att lära sig mer om de senaste utvecklings-, samarbets- och finansieringsmöjligheterna inom ECS-sektorn.
Smartare Elektroniksystems programkontoret deltar och planerar att koordinera en industridelegation av svenska företag.

Varmt välkomna att följa med oss och redan nu tar vi gärna emot inspel på aktiviteter vi kan bistå med.

Mer Information kommer att komma HÄR

Anmälan öppnar i oktober.