EFECS 2019

EFECS 2019 – European Forum for Electronics Components and Systems samorganiseras mellan AENAS, ARTEMIS-IA, ECSEL-JU, EPoSS, Europiska kommissionen i samarbete med EUREKA och fokuserar på “Our Digital Future” and the Electronic Components and Systems (ECS) genom hela värdekedjan inom Europa. Detta årligen återkommande internationella forum ordnas i år i Finland.
EFECS ger många möjligheter att lära sig mer om de senaste utvecklings-, samarbets- och finansieringsmöjligheterna inom ECS-sektorn.
Smartare elektroniksystem programkontoret deltar.

Varmt välkomna att följa med oss.

Plats: Finlandia Hallen i Helsingfors, Finland
Tid:  19-21 november.

Läs mer här