EFECS 2018

EFECS 2018 – European Forum for Electronics Components and Systems samorganiseras mellan AENAS, ARTEMIS-IA, ECSEL-JU, EPoSS, Europiska kommissionen i samarbete med EUREKA och fokuserar på “Our Digital Future” and the Electronic Components and Systems genom hela värdekedjan inom Europa. Detta årligen återkommande internationella forum ordnas i år i Portugal.

Läs mer här!

Plats: Lissabons Kongress Center, Portugal
Tid:  20-22 november
Mer information om EFECS