ECSEL JU SYMPOSIUM, BUCHAREST

Europeiska och globala aktörer inom området elektroniska komponenter och system (ECS), från såväl industri och forskningen samt europeiska, nationella och regionala beslutsfattare och internationella partner kommer att samlas för att diskutera och utvärdera utvecklingingen inom ECS-sektorn i Europa. Evenemanget kommer att ge möjlighet och utrymme för ECSEL JU-projekten att presentera sina framsteg och resultat hittills, för att sprida de vetenskapliga och tekniska resultaten och att belysa deras bidrag till programmet. En dedikerad projektutställningsturnering möjliggör interaktion och nätverk med ECSEL JU-projektdeltagare för att finna nya Internationella samarbeten. Smartare elektroniksystem programkontoret deltar i en svensk monter tillsammans med Digital Sweden.

Välkomna att följa med oss. Vi kan hjälpa att förmedla nya projektförslag i vår monter.

Läs mer här.

Allmän information om svenskt deltagande i ECSEL programmet.