Träffa oss här

ECS Brokerage Event 2022

2022 års ECS Brokerage eventet kombinerar matchmaking för branschorganisationerna AENEAS, ARTEMIS-IA och EPoSS och öppnar upp för fysiska möten i Bryssel med projektförslag inom elektroniska komponenter och system (ECS). Två nya ECS program är öppna för ansökningar under början av 2022. Eureka programmet Xecs som ersätter föregångarna Europides-2/PENTA samt KDT Joint Undertaking partnerskapsprogram som ersätter ECSEL. Detta evenemang underlättar för alla i elektronikbranschen att få en inblick i dessa nya program samt överblick kring en rad nya EU projektförslag då flera hundra experter samlas tillsammans, så att alla inom ECS-intressesfären kan utbyta information. Under eventet etableras samarbetskonsortier och det utarbetas konkreta projektförslag för de utlysningar som stänger i februari och april. Vi har tidigare år stöttat svenska företag med gott utfall. I 2020 års steg-2 utlysning av ECSEL-2020 fanns det svenska partners med i 19 av 40 inlämnade projektförslag och 6 projekt utav 12 beviljad har svenskt deltagande där Vinnova i somras beviljade 5 projekt och 20-tal företag drygt 74 Mkr i nationellt ECSEL medfinansierings stöd. Passa på att nätverka och skaffa nya partners och se över möjligheten kring internationella projekt under ECS Brokerage event 18-19 januari. Det finns då också möjlighet att pitcha med ens egna projektidéer.

Om ni önskar stöd från programkontoret som kommer vara på plats kontakta bitr. programchef Thorbjörn Ebefors: thorbjorn.ebefors@smartareelektroniksystem.se

Läs mer och anmäl dig