ECS Brokerage Event 2020

Den  14-15 Januari 2020 ordnar 3 av EUs Elektronik indiustri branschorganisationer tillamans med medlemmar ur ECSEL JU, det årligen återkommande ECS Brokerage Event i Bryssel. Ett utmärkt tillfälla att pitcha projekt ideer och nätverkar för att etablera nya Internationella affärskontakter och deltagande i Europeiska elektronik konsortier.

Mer info här

Om du vill pitcha nya projektidéer  för 2020 års ECSEL och Eureka utlysningar så rekommenderas att delta på ECS Brokerage event i Bryssel i Januari och EFECS konferensen i november i Berlin där Smartare Elektroniksystem tillsammans med Digital Sweden planerar för en industridelegation från Sverige med utvalda aktiviteter riktade för svenska elektronikföretag. Mer information kommer efter sommaren.