Drive Sweden Forum – US Department of Transportation

”Att USA ligger långt fram med utvecklingen av uppkopplade och självkörande fordon är allmänt känt. På Drive Sweden Forum får alla som är intresserade en chans att få en bättre inblick i vad som pågår i USA, utifrån ett myndighetsperspektiv.

Drive Sweden Forum är öppna seminarier inom automatiserade transportsystem där intressenter kan hålla sig uppdaterade om det senaste inom området. Den 12 april kommer en senior person från US Department of Transportation att ge en bred översikt av vad som är på gång och med några djupdykningar i vad som pågår inom initiativ som Connected Vehicle Safety Pilots och det nyligen lanserade Smart City Challenge.”

Läs mer.