Digitalisering i svensk industri – hur kan det se ut i verkligheten?

Välkommen att ta del av resultat från projekt i det strategiska innovationsprogrammet Produktion2030!
Produktion2030 startade i december 2015 tolv kortare projekt – alla med fokus på digitalisering av (delar av) industriella produktionssystem och industriella processer. Varje projekt är finansierat med 500 000 kr från Produktion2030, samt ytterligare medfinansiering från minst en industriell partner. Det är nu dags för dessa tolv projekt att slutredovisas, och vi vill gärna bjuda in fler att ta del av resultaten, så här långt!

De tolv projekten har huvudfokus på något av Produktion2030s sex styrkeområden:
1. Hållbar och resurseffektiv produktion
2. Flexibel produktion
3. Virtuell produktionsutveckling och simulering
4. Människan i produktionssystemet
5. Produkt- och produktionstjänster
6. Integrerad produkt och produktionsutveckling
Projekten har alla en industriell ”kund” och det finns potential för flera av projekten att utvecklas vidare, utanför Produktion2030. Vi ser gärna att resultaten når ut till fler aktörer inom industrin och vi vill bidra till ökad samverkan mellan forskare och företag och ytterligare program.
Redovisningen kommer ske på svenska.


 

OSA: info@produktion2030.se

(Senast den 3 juni vill vi veta om du kommer, först till kvarn gäller)