Medarrangör

Digi Demo Day

Den stora inspirationsdagen för digital innovation

Den stora inspirationsdagen för digital innovation, äger rum virtuellt den 25 oktober. I år är det SIP Innovair som är huvudarrangör ihop med Smartare elektroniksystem och 4 andra syster SIPar: Produktion2030, LIGHTer, SIO Grafen, BioInnovation.

Boka plats

Anmäl dig senast 21 oktober.
Du kommer sedan att få en länk för deltagande inom kort från Innovair.

Anmälan till Digi Demo Day 2022  (INNOVAIR)

Vi ”ses” 25 oktober
Varmt välkommen!

— PROGRAM —

Program i pdf-format

09.00 DigiDemoDays roll och relevans för svensk digitalisering och innovation
Yvonne Rosmark, Innovair; Cecilia Ramberg, SIP Lättvikt; Cecilia Warrol, Produktion2030.

Utmaningen med digitalisering ur ett myndighetsperspektiv. Johan Rignér, Vinnova.

— Block 1: Produktutveckling —

09.30 Development of a Digital Framework for Multidisciplinary Design Exploration in a European project – DEFAINE
Petter Andersson, GKN Aerospace; Christopher Jouannet, Saab Aeronautics.

09.55 What state-of-the-art CFD simulation can do regarding fluid flow, heat transfer, turbulent combustion, fire and explosion
Yan Liu, Simtec Soft Sweden.

10.15 Användande av simulering vid utmattningstester
Magnus Nyblom, Element Materials Technology.

10.30 Paus

— Block 2: Produktion —

10.45 Saab digitaliseringsresa mot framtidens flygplansfabrik Ind 4.0
Mika Kiiveri, Saab Aeronautics.

11.05 Automatiserad 3D-printing av defektfria flygmotorkomponenter genom robust processreglering
Almir Heralic, Procada.

— Block 3: Tillämpning —

11.25 Obemannade flygledartorn och digitaliseringens betydelse för framtidens lufthamn
Catarina Lindholm, Saab Aeronautics.

12.00 Summering av dagen

12.10 Tack och avslutning

Med reservation för ändringar