Elektronikutveckling i Sverige – termiska utmaningar

Kära kollegor i Elektronikkylsverige!

I efterföljden av den framgångsrika workshopen vi hade i Västerås i januari är det nu dags att bjuda in till nästa workshop, så som vi utlovade. Kortfattat handlar initiativet om att vi ser hur elektronikkylning som problemområde, med ökade effekttätheter i all elektronik, är av snabbt ökande strategisk vikt för elektronikindustrin – med eskalerande behov är kylning en allt större tröskel för att lösa nästa generations produkter. Samtidigt ser vi dock att problemområdet är eftersatt här i vårt land, med föga till inget dedikerat fokus från institutionellt håll, vilket är problematiskt utifrån ett perspektiv att vilja säkerställa Sveriges ledande position som elektronikproducerande nation på sikt.

Initiativet syftar till att börja råda bot på detta.

Sprid gärna denna inbjudan vidare till era kollegor, gamla och nuvarande, inom thermal management. Ju fler inom den svenska elektronikkylprofessionen vi kan få in i detta forum, desto bättre blir utväxlingen för alla.

Anmäl dig genom att maila till: jussi.myllyluoma@smartareelektroniksystem.se

PROGRAM

09:00-09:30        Välkomstfika

09:30-09:45        Välkomst, introduktioner

09:45-10:00        Inledning

10:00-11:30        Break-Out Session 1 – Kompetensmappning och omvärldsanalys

11:30-12:30        Lunch

12:30-14:00        Break-Our Session 2 – Problemkonkretisering

14:00-14:30        Sammanställning Break-Out Sessions

14:30-14:45        Fika

14:45-15:45        Diskussion, slutsatser, nästa steg

15:45                    Avslut

 

Session 1: Kompetensmappning och omvärldsanalys.

Under denna session får deltagarna dels, i generella termer, definiera vad i deras termiska erfarenhet – personliga samt respektive företags – ligger, och dels, mer specifikt, definiera vilka typer av thermal management-teknologi deras företag använder, vilka typer av problem de brukar behöva lösa, samt var deras termiska ”cutting edge” för tillfället befinner sig.
Syftet med denna övning är tvåfaldig: att vi som ”community” av thermal management-aktiva i Sverige (a) skall börja bygga upp en känsla för vilka kompetenser som finns inom landets gränser i allmänhet och börja få ett nätverk av kontakter där vi vet vem vi kan vända oss till för att lösa specifika problem, samt (b) skapa inblick i vilka typer av lösningar som används inom andra grenar av elektronikindustrin i landet, så att vi ökar vår kompetens inom fältet och kanske tar med oss något matnyttigt hem.

 

Session 2: Problemkonkretisering

Under denna session får deltagarna gemensamt, utifrån sina respektive förutsättningar, extrapolera/spekulera fram en eller ett par ”målvolymer” eller konceptuella modeller för i vilken härad de idag skulle projicera att ett termiskt ”typbehov” – i generella termer av effekter, effektdensitet, delta-t, generell arkitektur, etc – på ca 2-4 års sikt.

Syftet med denna övning är att att låta denna framåtblick inspirera dem som nu arbetar med att utveckla lösningar, så att de har en generell målbild som är förankrad i industrin att driva sitt utvecklingsarbete mot.

Som synes syftar dessa övningar till att bemöta punkter som specifikt kom upp på första workshopen. Förhoppningen är nu att pusha arbetet ett steg framåt.

För att övningarna skall ge maximal utväxling är det önskvärt om ni som deltar har tittat på och tänkt igenom frågeställningarna ovan i förhand, och kommer till workshopen med förberedda ”svar” på det som skall diskuteras.

Anmäl dig genom att maila till: jussi.myllyluoma@smartareelektroniksystem.se