Strategisk produktionsutveckling 2016

”Välkommen till konferensen Strategisk produktionsutveckling den 28 april 2016, en gemensam avslutning för de tre forskningsprojekten Lean automationsutveckling (LEAD), Kund-leverantörssamverkan i utformning av produktionsutrustning (EQUIP) och Reducing maintenance related waste, finansierade av KK-stiftelsen och Vinnova. Konferensen hålls vid Mälardalens högskola i Eskilstuna i samverkan med Mälardalen Industrial Technology Center (MITC).”

Läs mer och anmäl dig här, senast 25 april

Se inbjudan i pdf