Smarta produkter för automatiserad transport

”Nästa aktivitet som anordnas av Swiss-Swedish Innovation Initiative (SWII) är en konferens på temat Smarta produkter för automatiserad transport.

Konferensen erbjuder intressanta föredrag och anordnar matchmaking mellan schweiziska och svenska multinationella företag, små och medelstora företag och den akademiska världen.

Swiss-Swedish Innovation Initiative (SWII) har målet att inleda gemensamma marknadsorienterade forsknings- och utvecklingsprojekt.”

Här kan ni söka resebidrag för att delta på konferensen.

Läs mer på SWII.org