Infomöte om företagsforskarskola inom tillförlitliga inbygga sensorsystem

Inbjudan till informationsmöte 23 maj 2016 om den nya företagsforskarskolan inom området tillförlitliga inbygga sensorsystem – ITS ESS-H

Mälardalens högskola, genom forskningsområdet tillförlitliga inbyggda sensorsystem (reliable embedded sensor systems) kommer att starta en företagsforskarskola med finansiering från KKstiftelsen. Nu bjuder de in företag som är intresserade av att delta i forskarskolan.

Området för företagsforskarskolan är tillförlitliga inbyggda sensorsystem. Företagsforskarskolan kommer att startas under hösten 2016 och antagningen av doktorander kommer att pågå fram till juni 2017.

Ett viktigt syfte med företagsforskarskolan är att hjälpa företagen att höja kompetensen. KK-stiftelsen ger ett visst ekonomiskt stöd till företagen, vilket ska underlätta att låta en anställd påbörja en forskarutbildning. I bilagan till denna inbjudan hittar ni mer detaljer om hur forskarskolan planeras och de ekonomiska villkoren.

Informationsmötet äger rum den 23 maj 2016 klockan 11.00-13.00 i sal U2-097 vid Mälardalens högskola i Västerås. Mdh bjuder på en lättare lunch.

Anmälan till informationsmötet sker via mail till therese.jagestig@mdh.se. Anmäl ev. specialkost. Om ni är intresserade men inte kan komma till informationsmötet, kontakta Therese så hittar de en tid för ett separat möte med er! Maila therese.jagestig@mdh.se .