IEEE Nanotechnology Council’s NMDC 2019

Kvinnor inom innovation och hållbarhet

För att främja personlig och professionell tillväxt för kvinnor inom vetenskap, teknik och matematik, kommer detta speciella nätverksevenemang att ordnas som en del av IEEE NMDC2019 konferens. Fyra kvinnliga ledare / forskare är inbjudna att dela med sig av sina personliga framgångsrika erfarenheter av vetenskapliga gränser, planering / bearbetning och entreprenörskapskultur med deltagarna. Förhoppningen är att kan inspirera unga yrkesverksamma och doktorander att vara framtida ledare inom STEM-områdena.

Moderatorer: Qin Wang (RISE Acreo) och Magnus Svensson (Vinnova Smart Electronics System-programmet)

Program
12.00 – Välkommen, Prof. Jan Linnors, KTH
12.05 – Erkännande till sponsorer, Dr. Qin Wang, RISE Acreo AB
12.10 – Charlotte Karlsson, chef för ICT-divisionen RISE. Talets titel: Ledarskap i hållbarhet och innovation – hur stöder vi på RISE det svenska samhället?
12.30 – Linda Lyckman, CTO från SSC, Swedish Space Corporation. Talets titel: Varför mångfalden spelar roll i rymdindustrin.
12.50 – Helena Theander, chef för Vinnova SIO Grafen. Talets titel: Skapa ett mångsidigt grafeninnovationsekosystem i Sverige.
13.10 – Professor Luisa Torsi, Universitetet Bari, Italien, en av huvudtalarna i IEEE NMDC 2019.
13.30 – Avslutning