ICT 2018

EU kommissionen anordnar Forsknings- och innovationseventet ICT 2018: Imagine Digital – Connect Europé som kommer att äga rum i Wien 4–6 december.

Eventet kommer att fokusera på EU:s prioriteringar i digitaliseringen av samhälle och industri och bestå av fyra komponenter: konferens, utställning, nätverkande och forum för innovation & startups. Här kan du som arbetar med den digitala omställningen dela med dig av dina erfarenheter och visioner och lära av andra. Målet är att länka ihop och skapa ett digitalt Europa.

Plats: Austria Center Wien, Österrike
Tid: 4-6 december
Mer information om ICT 2018