Direktivsdag

Att inte ha koll på lagar och direktiv kan som du vet bli en kostsam historia. Därför välkomnar Svensk Elektronik dig till årets Direktivsdag, i år på tre orter med start i Lund. Här får du en god översikt över gällande direktiv och de nya regler som kommer och påverkar elektronikbranschen.

Under dagen kommer vi tala om:

 • ROHS – begränsning av användning av vissa farliga ämnen.
 • REACH – registrering, utvärdering, tillstånd och begränsningar av
  kemiska ämnen.
 • WEEE – producentansvar för elektriska och elektroniska produkter.
 • EKODESIGN – miljö- och energikrav på produkter.
 • EMC – krav på elektromagnetisk kompabilitet.
 • LVD – krav på elsäkerhet för lågspänningsutrustning.
 • RED – krav för radiokommunikationsutrustning.
 • KONFLIKTMINERALER – krav och regler på att inte använda vissa
  mineraler som utvinns under oetiska omständigheter.
 • LAGPUNKTEN – vår tjänst som ger dig koll på lagarna

Dessutom har vi en workshop om hur vi gör i praktiken när vi arbetar med dessa direktiv.

Se programmet för hela dagen här.

Anmäl dig här, senast den 14 september.