Banbrytande idéer inom industriell utveckling

Ibland händer det att goda idéer inte realiseras för att grundförutsättningar för deras utveckling inte kan testas. Det kan bero på att de just då anses vara för radikala, ha för lång tidshorisont eller innebär för hög risk för att kunna finansieras. Dessa idéer har en tendens att hamna i ”byrålådan” för att sedan glömmas bort och återkomma långt senare när någon annan förverkligat dem.
Med denna satsning vill Vinnova identifiera och undersöka förutsättningar för banbrytande och radikala idéer inom industriell utveckling. Erbjudandet är ett första steg i en satsning där lyckade projekt förväntas leda till interna utvecklingsprojekt eller framtida ansökningar utifrån större forsknings- och innovationsprojekt.

Ansökan ska vara inskickad via Vinnovas Intressentportal senast den 2 oktober 2018.

VAD?
Hypotesprövningar eller förstudier som testar banbrytande idéer kopplar till utvecklingen av en teknik, metod eller strategi som radikalt kan påverka den industriella utvecklingen.

VEM?
Universitet, högskola, forskningsinstitut, företag eller andra relevanta aktörer. Som konsortier eller ensam aktör.

HUR MYCKET?
Maximalt 500 000 kronor kan sökas för projekt på upp till 12 månader med start senast december 2018.

Läs mer här!