Almedalsseminarium: Hur kan Sverige ta ledningen i den digitala omställningen?

Den digitala revolutionen håller på att transformera samhället i grunden. Villkoren för många branscher och sektorer förändras i en historiskt hög takt. Vad behöver göras för att Sverige ska inta en tätposition i den digitala omställningen? Hur tar vi tillvara på de möjligheter som digitaliseringen ger att skapa stärkt konkurrenskraft, bättre välfärd och en mer hållbar utveckling?

Medverkande

  • Darja Isaksson, konsult inom digital transformation, ingår i regeringens innovationsråd.
  • Torbjörn Lundahl, program manager 5G for Sweden, Ericsson
  • Ann Söderström, hälso- och sjukvårdsdirektör, Västra Götalandsregionen.
  • Daniel Daboczy, vd, FundedByMe.
  • Emelie Dahlström, generalsekreterare, Kodcentrum
  • Charlotte Brogren, generaldirektör, Vinnova
  • Sylvia Schwaag Serger, moderator, Vinnova
  • Charlotte Brogren, generaldirektör, Vinnova

http://vinnova.se/sv/Aktuellt–publicerat/Kalendarium/2016/160426-Hur-kan-Sverige-ta-ledningen-i-den-digitala-omstallningen/