Beviljade projekt 2017

Utlysningen för genomförbarhetsstudier som stängde den 24 aug 2017 gav följande utfall:

Totalt beviljades 14 ansökningar av de 28 som kom in. De 14 projekten delade på 4,2 miljoner kr i bidrag Läs mer om alla beviljade projekt här.

Utlysningen Forsknings- och innovationsprojekt som stängde den 8 mars 2017 gav följande utfall:

14 projekt beviljas sammanlagt 44,8 miljoner kronor i bidrag. Dessa projekt har totalt budgetar på 95,2 miljoner kronor. Till ansökningsomgången kom in 67 projektansökningar som tillsammans sökte 178.9 miljoner kronor i bidrag. Läs mer om alla beviljade projekt här.