Kategoriserade inlägg: Utlysning

Genomförbarhetsstudier 2022

Genomförbarhetsstudier är kortare projekt som förväntas leda till större samverkansprojekt…

Beviljade projekt 2020

I vår senaste utlysning för forsknings- och innovationsprojekt hade vi…

Genomförbarhetsstudier 2020

Genomförbarhetsstudier är kortare projekt som förväntas leda till större samverkansprojekt…

Öppen Utlysning 2019

Genomförbarhetsstudier kan sökas av ett enskilt företag och förväntas vara…

Öppen Utlysning 2019

Forsknings och innovationsprojekt är samarbetsprojekt mellan minst 2 parter där…

Öppen Utlysning 2018

Genomförbarhetsstudier är korta projekt där man undersöker förutsättningar för samverkan…

Ny utlysning öppen 2018

Utlysningen riktar sig till projektdeltagare som bibehåller och utvecklar svensk…