Beviljade projekt 2019

Utlysningen Genomförbarhetsstudier pågår mer information kommer så snart beslut meddelats
Utlysningen Forsknings- och innovationsprojekt som stängde den 14 mars 2019 gav följande utfall:8 projekt beviljas sammanlagt 24,3 miljoner kronor i bidrag och har minst lika mycket i egen finansiering. Till ansökningsomgången kom in 31 projektansökningar som tillsammans sökte 78,3 miljoner kronor i bidrag. Läs mer om alla beviljade projekt här. eller på Vinnovas hemsida