Beviljade projekt 2018

Utlysningen för genomförbarhetsstudier som stängde den 6 sep 2018 gav följande utfall:

Totalt beviljades 9 ansökningar av de 25 som kom in. De 9 projekten delade på 2,8 miljoner kr i bidrag Läs mer om alla beviljade projekt här eller på Vinnovas hemsida

Utlysningen Forsknings- och innovationsprojekt som stängde den 8 mars 2018 gav följande utfall:

20 projekt beviljas sammanlagt 57,5 miljoner kronor i bidrag. Dessa projekt har totalt budgetar på 95,2 miljoner kronor. Till ansökningsomgången kom in 47 projektansökningar som tillsammans sökte 131.7 miljoner kronor i bidrag. Läs mer om alla beviljade projekt här. eller på Vinnovas hemsida