Utlysningen genomförbarhetsstudier

Utlysningen för genomförbarhetsstudier som stängde den 24 aug 2017 gav följande utfall:

Totalt beviljades 14 av de 28 inkomna ansökningarna med medel om totalt 4,2 miljoner kronor i stöd. Totalt söktes 8,9 miljoner kronor.

Följande projekt har beviljats finansiering:

Smarta multifunktionella glas

Projektbudget 500 000 kronor, beviljat bidrag 250 000 kronor

Deltagare i projektet: RISE AB, ChromoGenics, Inwido, Hancap, Solibro, Vasakronan

Mål för projektet: Kartlägga möjligheten att utveckla multifunktionella elektrokroma glas med integrerat smart elektronikstyrsystem, förberett för framtida byggnadsautomationssystem.

Läs mer om projektet här.

Trådlös vattenlarm-etikett -Thin film detector

Projektbudget 515 000 kronor, beviljat bidrag 257 000 kronor

Deltagare i projektet: Tollco AB, RISE Acreo
Mål för projektet:
• Utveckla en trådlös vattenlarm-etikett, ”Thin Film Detector”
• Utveckling sker genom samverkan mellan Tollco AB, RISE Acreo samt ShortLink AB
• Produktions och produktkostnaderna ska vara låga
• Larmetiketten produceras/monteras i Sverige och gynnar därmed svensk industri
• Med stöd från svensk forskning, verifieras via genomförbarhetsstudien slutkundernas behov av att skydda sin bostad mot vattenskador.
Läs mer om projektet här.

Precisionsmätmetod för in situ detektering av utmattning i lödförbindelser

Projektbudget 800 000 kronor, beviljat bidrag 400 000 kronor

Deltagare i projektet: RISE AB, RUAG Space AB, Tekniska Högskolan i Jönköping
Mål för projektet: En ny validerat icke-destruktiv högprecisionsresistansmätmetod för in-situ detektera sprickbildning i elektriska lödförbindelser i elektronikbyggsätt
Läs mer om projektet här.

Smart multikanals laddningsförstärkare

Projektbudget 760 000 kronor, beviljat bidrag 380 000 kronor

Deltagare i projektet: Orexplore AB, Grepit AB, LTU
Mål för projektet: Utvärdera möjligheten för design av ASIC/SOC för en flerkanalsspektrometer för röntgenspektroskopi, anpassad till en scanner för mineralprovesanalys kan adresseras.
Läs mer om projektet här.

SmartDGC – Nästa generations öppna optiska nätverk

Projektbudget 1 250 000 kronor, beviljat bidrag 355 000 kronor

Deltagare i projektet: Smartoptics AB, DGC, RISE Acreo
Mål för projektet:
• Definiera en informationsmodell och APIer för en öppen ROADM
• Fastställ krav på hårdvara, inbyggd mjukvara och SDN controller
• Analys av operatörsrollen i en ny affärsmodell.
Läs mer om projektet här.

Micromachined Wideband Integrated Planar Array Antennas for Multiple Gigabit Line of Sight MIMO Backhauling Links above 100GHz

Projektbudget 798 000 kronor, beviljat bidrag 398 000 kronor

Deltagare i projektet: Chalmers, Ericsson AB, GapWaves AB Mercene Labs AB
Mål för projektet: To realize wideband and high gain antenna array module around 100GHz range which will be fabricated by MEMS technology
Läs mer om projektet här.

Smarta mönsterkort

Projektbudget 292 000 kronor, beviljat bidrag 146 000 kronor

Deltagare i projektet: Cogra Pro AB, Note AB, RISE Acreo AB
Mål för projektet: Piezomaterial (för mätning av töjning, vibration) lamineras in i ett lager i mönsterkort. Undersöka om korten klarar en industriell lödprocess med bibehållen sensorfunktion
Läs mer om projektet här.

INITIATE = InNovatIve acTIve integrATEd antennas

Projektbudget 1 038 000 kronor, beviljat bidrag 320 000 kronor

Deltagare i projektet: Chalmers tekniska högskola AB, Ericsson AB, Gapwaves AB
Mål för projektet: The goal of this project is to identify most promising solutions of cost-effective beamforming active antennas for the lower spectrum bands for mobile systems (0.5 to 6 GHz).
Läs mer om projektet här.

Avancerad litografilaser

Projektbudget 600 000 kronor, beviljat bidrag 300 000 kronor

Deltagare i projektet: KTH, Mycronic AB, Svenska Laserfabriken AB
Mål för projektet: Att ta fram och tekniskt utvärdera en laserprototyp för optisk litografi.
Läs mer om projektet här.

Miniatyrisering av ett nanosensorsystem för batterier

Projektbudget 705 000 kronor, beviljat bidrag 350 000 kronor

Deltagare i projektet: Insplorion AB, RISE Acreo AB
Mål för projektet: Att designa ett fiberbaserat NPS-sensorsystem för batteristyrning, samt undersöka potentialen för andra applikationsområden baserat på samma plattform
Läs mer om projektet här.

122 GHz Radarsensor för tillämpningar inom Internet of Things och autonoma system

Projektbudget 800 000 kronor, beviljat bidrag 400 000 kronor

Deltagare i projektet: RISE Acreo, Ericsson AB, SafeRadar Research AB, Swedish Adrenaline AB, Chalmers
Mål för projektet: Analys och definition av ett kompakt 122 GHz radarsystem med mikrometerupplösning anpassat för IoT och/eller autonoma system
Läs mer om projektet här.

Kinetisk termisk energi för drift av positioneringssensorenhet på vilda djur

Projektbudget 157 000 kronor, beviljat bidrag 78 000 kronor

Deltagare i projektet: Followit Sweden AB
Mål för projektet: Att få kunskap om möjligheter och utmaningar med en kinetisk/ termisk energi komponent. Komponenten ska kunna användas i miljöer där laddning/ byte av batteri är komplicerat
Läs mer om projektet här.

Towards Reliable, Interoperable and Secure In-Body Networks

Projektbudget 640 000 kronor, beviljat bidrag 320 000 kronor

Deltagare i projektet: Uppsala Universitet, Box Play Alleato AB
Mål för projektet: The project investigates reliable communication from an in-body (implanted) sensor via an aggretator to the Internet.
Läs mer om projektet här.

Smarta strömgivare för nätverk av elektriska drivsystem

Projektbudget 470 000 kronor, beviljat bidrag 235 000 kronor

Deltagare i projektet: KTH, ABB Corporate Research
Mål för projektet: Demonstration of the “Smart current sensor” circuit board, capable of measuring and processing electric current at high-frequency rate, and transmit the processed data
Läs mer om projektet här.