Utlysningen Forsknings- och innovationsprojekt som stängde 8 mars 2017 gav följande utfall:

14 projekt beviljas sammanlagt 44,8 miljoner kronor i bidrag. Dessa projekt har totalt budgetar på 95,2 miljoner kronor.

Smartare smälta – Innovativa byggsätt för sensorer i stålproduktion

Projektbudget 9 150 000 kronor, beviljat bidrag 4 000 000 kronor

Deltagare i projektet: Uppsala Universitet, Agellis, RISE Acreo AB, Sandvik MaterialsTechnology

Mål för projektet: Att med nya byggsätt få kontinuerliga mätvärden ur stålsmälta med hjälp av keramiska sensorer och optik, för vinster i processkontroll, energibesparing och säkrare arbetsmiljö.

Läs mer om projektet här.

Smart CCI Label #2

Projektbudget 8 279 962 kronor, beviljat bidrag 3 956 961 kronor

Deltagare i projektet: TSS – Temperature Sensitive Solutions Systems Sweden AB, RISE Acreo, MSF Sweden Innovation unit, Flextronics International Sweden AB, Beneli AB, Imprint Energy

Mål för projektet: Simulera industriell serieproduktion, cirka 11k enheter, av en Smart Etikett för vaccinmonitorering.

  1. Verifiera att systemet kan produceras till rimlig kostnad, prestanda och robusthet.
  2. Förbättra ingående komponenter med avseende på hållbarhet, producerbarhet och kapacitet.
  3. Validera faktiska marknadsbehov. Transferera tekniken till en produktägare.

Läs mer om projektet här.

Compact Low-inductance SiC Power Module

Projektbudget 1 480 000 kronor, beviljat bidrag 740 000 kronor

Deltagare i projektet: RISE Acreo AB, Swerea IVF, GE, Inmotion Technol., Mittuniversitetet, Solutions for tomorrow

Mål för projektet: Verification of an embedded integrated power module with stacking capability for future modular energy conversion power systems and electric drives for heavy duty vehicles.

Läs mer om projektet här.

Nya algoritmerför 3D-kameror

Projektbudget 3 900 000 kronor, beviljat bidrag 1 950 000 kronor

Deltagare i projektet: Fotonic i Norden AB, Linköpings Universitet

Mål för projektet: Att utveckla nya innovativa algoritmer för 3D-kameror och på så sätt åstadkomma avståndsmätningar med ökad robusthet och noggrannhet. Detta medför att Fotonics produkter väsentligt förbättras så att nya applikationer kan adresseras.

Läs mer om projektet här.

Trefas PFC med SiC-baserad omvandlare för flygtillämpningar

Projektbudget 7 750 000 kronor, beviljat bidrag 3 875 000 kronor

Deltagare i projektet: QRTECH AB, SAAB

Mål för projektet: Projektet fokuserar på att ta fram styr- och kraftelektronik för en kiselkarbidbaserad kraftomvandlare som ersättare till tunga och skrymmande multifastransformatorer som idag används i flygplan. Målet är att konstruera och utvärdera en lösning med en trefas PFC (power factor controller) och högeffektiv resonant kraftomvandlare, som kan påvisa signifikanta vikt, volym- och kostnadsfördelar.

Läs mer om projektet här.

SmartBowtie: PCB/LTCC/Silicon based UWB mm-Wave Smart Capped Bowtie Array for 5G Communication Systems

Projektbudget 8 000 000 kronor, beviljat bidrag 4 000 000 kronor

Deltagare i projektet: Chalmers University of Technology, Ericsson AB, Sony Mobile AB, LEAX Arkivator Telecom AB, Gapwaves AB

Mål för projektet: To fully develop smart CapBowtie technology, generate and characterize prototypes for industry to further integrate and industrialize it in mm-Wave 5G systems.

Läs mer om projektet här.

Distribuerat fiberoptiskt systemför detektering av överhettning

Projektbudget 6 290 480 kronor, beviljat bidrag 2 975 080 kronor

Deltagare i projektet: Proximion AB, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB, BitSimAB, Tarja’s Consulting AB

Mål för projektet: I nära samarbete med flygindustrin utveckla och verifiera systemkritiskt temperaturövervakningssystem för detektering av överhettning i civila flygplan.

Läs mer om projektet här.

Kompakt Millimetervågsbyggsätt för Framtidens Kommunikations- och Sensorsystem

Projektbudget 8 000 000 kronor, beviljat bidrag 4 000 000 kronor

Deltagare i projektet: Chalmers tekniska högskola AB, Ericsson AB, SAAB AB

Mål för projektet: Utveckla ett nytt byggsätt för komplexa mm-vågsradios med extremprestanda och lågkostnad.

Läs mer om projektet här.

Micromachined smart antennas for low-cost THz sensing and communication systems

Projektbudget 7 000 000 kronor, beviljat bidrag 3 500 000 kronor

Deltagare i projektet: Quamcom Research & Technology AB, KTH, FOI, Wasa Millimeter Wave AB

Mål för projektet: To build a low-loss switched multi-beam antenna radar demonstrator based on microsystem technology for substrate-integrated waveguides developed at KTH, to demonstrate the commercial potential for volume production of critical parts of THz system front-ends. To investigate potential enhancements for Qamcom products using the Si technology at 220 GHz and above.

Läs mer om projektet här.

Robust Modulär och Skalbar Plattform för Nästa Generations Industriella Radiostyrning och IoT

Projektbudget 8 645 900 kronor, beviljat bidrag 4 000 000 kronor

Deltagare i projektet: Åkerströms i Björbo AB, Boliden AB, Högskolan i Dalarna

Mål för projektet: Utveckla en prototyp för en ny plattform för framtidens digitala industriella radio-styrning anpassad till att integreras med sensorer och styrning av industriella processer.

Läs mer om projektet här.

Fotonik i kraftelektronik för effektivare kraftnät och smartare eldistribution

Projektbudget 6 640 000 kronor, beviljat bidrag 3 290 000 kronor

Deltagare i projektet: RISE Acreo, Swerea SICOMP, ABB Componenets, VB Energi, Lemont

Mål för projektet: Att utveckla en industriell tillverkningsmetod för integrering av fiberoptisk mätteknik i högspänningskomponenter och verifiera dess nytta för eldistributörer genom installation i kraftnät.

Läs mer om projektet här.

Högfrekvent A/D-omvandlarkärna till 5G-basstationsradiomottagare

Projektbudget 10 014 000 kronor, beviljat bidrag 3 525 000 kronor

Deltagare i projektet: Lunds Universitet, Ericsson AB

Mål för projektet: Konstruktion av omvandlarkärna till högfrekvent och effektsnål CMOS analog-till-digital omvandlare lämpad till basstationer för 5G trådlös kommunikation.

Läs mer om projektet här.

Gasspektroskopiutrustning för forensisk fältanalys

Projektbudget 5 125 000 kronor, beviljat bidrag 2 549 000 kronor

Deltagare i projektet: RISE Acreo AB, Nationellt Forensiskt Centrum, Serstech AB, Nyfors Teknologi AB

Mål för projektet: Att utveckla en fungerande prototyp för detektion av gaser och verifiera dess lämplighet för forensisk fältanalys.

Läs mer om projektet här.

Optiska Fibersensorer för Maskinövervakning

Projektbudget 4 970 000 kronor, beviljat bidrag 2 450 000 kronor

Deltagare i projektet: RISE Acreo AB, AB SKF, Proximion AB

Mål för projektet: Utveckling av ett förbättrat FBG-system samt en demonstrator för distribuerade mätningar, samt verifiering av dessa system i industriell testbädd.

Läs mer om projektet här.