Utlysningen Forsknings- och innovationsprojekt

Utlysningen Forsknings- och innovationsprojekt som stängde den 3 mars 2016 gav följande utfall:

Inom det Strategiska Innovationsprogrammet Smartare Elektroniksystem beviljas 11 projekt beviljats totalt 33 miljoner i stöd. Dessa projekt har totala budgetar om 71,5 miljoner kronor.

Följande projekt har beviljats finansiering:

 

Millimetervåg-backhaul med över 100 Gbit/s – driva smarta antenner till sin spets

Projektbudget 8 181 000 kronor, beviljat bidrag 3 988 000 kronor

Deltagare i projektet: Chalmers Tekniska Högskola, Ericsson, Qamcom

Mål för projektet: ”Vi avser att demonstrera överföringshastigheter på minst 100 Gbits/s, och en spektral-effektivitet på minst 100 bits/s/Hz, i en omgivning som är typisk för framtidens trådlösa backhaul-nätverk.”

Läs mer om projektet här.

Slutrapport: Vinnovas portal

Storareasensor för temperaturmonitorering – för detektion av infodringsslitage och processoptimering

Projektbudget 6 492 998 kronor, beviljat bidrag 3 030 000 kronor

Deltagare i projektet: Acreo Swedish ICT, ABB, Agrells Group AB, Sandvik Materials, Fiberson AB, Höganäs, Högskolan Borås, Swerea, Södra Cell

Mål för projektet: ”Att kraftigt öka mognadsgraden för en ny teknik, storarea temperatursensor för infodringsmonitorering, och utvärdera den i utrustning hos industrin där de ser stora behov.”

Läs mer om projektet här.

Slutrapport: Vinnovas portal och pdf

SEEN – Smart Eye-tracking Enabled Networking

Projektbudget 8 380 000 kronor, beviljat bidrag 3 970 000 kronor

Deltagare i projektet: KTH, Tobii AB, Ericsson

Mål för projektet: ”Using eye-tracking SEEN project will optimize data-intensive products on 5G, this will boost user-experience on mobile platforms and benefit Swedish mobile industry.”

Läs mer om projektet här.

Slutrapport: Vinnovas portal och projektparters egna beskrivning på ericsson.com

60GHz RF beam-steering solution with phased array antenna for Small Cell backhaul and wireless access points

Projektbudget 11 891 880 kronor, beviljat bidrag 4 000 000 kronor

Deltagare i projektet: Sivers IMA AB, Uppsala Universitet

Mål för projektet: ”Develop a 60 GHz phased array antenna with beam-steering for wireless backhaul. This solution can also be used in WiFi 802.11ad access points.”

Läs mer om projektet här.

Slutrapport: Vinnovas portal och andra relaterade artiklar ETN, Press release

Prototypsystem för massiv MIMO i de nya frekvensbanden för 5G

Projektbudget 4 252 000 kronor, beviljat bidrag 2 122 000 kronor

Deltagare i projektet: Lunds Universitet, Sony Mobile

Mål för projektet: ”Projektets mål är att bygga en komplett och flexibel testbädd för massiv-MIMO-baserad 5G vid 30 GHz bärfrekvens. […]”

Läs mer om projektet här.

Slutrapport: Vinnovas portal

SPECT – metod och utrustning för skydd mot joniserande strålning

Projektbudget 5 772 000 kronor, beviljat bidrag 2 886 000 kronor

Deltagare i projektet: Mittuniversitetet, Gammadata Instrument AB, Note Norrtelje, LKAB, Strålskyddsmyndigheten

Mål för projektet:

  • ”En mätmetod, med tillhörande lab-demonstrator för identifiering av radioaktiva källor
  • En plan över hur en tillverkningsbar produkt ska realiseras, tekniskt och finansiellt”

Läs mer om projektet här.

Slutrapport: Vinnovas portal

Tillförlitliga kylda mikrovågsförstärkare

Projektbudget 6 016 000 kr, beviljat bidrag 3 000 000 kronor

Deltagare i projektet: Chalmers Tekniska Högskola, Low Noise Factory AB

Mål för projektet: ”Unika tillförlitliga kylda lågbrusiga mikovågsförstärkare i syfte att göra svensk elektronikindustri attraktiv på en global marknad för Big Science ”

Läs mer om projektet här.

Slutrapport: Vinnovas portal

Fuktsensor i superabsorberande sårförband

Projektbudget 4 878 000 kronor, beviljat bidrag 2 440 000 kronor

Deltagare i projektet: ABSORBETS AB, Acreo Swedish ICT

Mål för projektet: ”Att ta fram ett superabsorberande förband med inbyggd fuktsensor samt att med detta förband göra en första patientstudie.”

Läs mer om projektet här.

Slutrapport: Vinnovas portal och video

Integrerad WLAN-effektförstärkare med hög verkningsgrad och hög linjaritet i 28 nm CMOS

Projektbudget 8 215 000 kronor, beviljat bidrag 3 959 000 kronor

Deltagare i projektet: Linköpings Universitet, Catena Wireless Electronics AB, Sweden Connectivity

Mål för projektet: ”Konstruktion av en högeffektiv och linjär effektförstärkare (PA) i 28 nm CMOS för nya standarden 802.11ac WiFi enligt ett nytt koncept relaterat till Envelope Tracking (ET).”

Läs mer om projektet här.

Slutrapport: Vinnovas portal

Smartare smälta

Projektbudget 1 500 000 kronor, beviljat bidrag 700 000 kronor

Deltagare i projektet: Uppsala Universitet, Acreo Swedish ICT, Agells Group AB, AB Sandvik

Mål för projektet: ”[…] När projektet är slutfört ska informationen ha spridits inom konsortiet så att dess industriparter har en god uppfattning om vad de bör satsa på för att möjliggöra att övervakningen av stålsmältor i Sverige går förbi state of the art. Det ska finnas tydliga slutsatser om hur ett vidare samarbete kan ske, hur de redan utvecklade sensorkoncepten kan föras vidare till produkter, vilka nya sensorer med liknande koncept men andra mätparametrar som ska studeras, och hur väsentliga resultat ska skyddas.”

Läs mer om projektet här.

Slutrapport: Vinnovas portal och pdf

Ljudförbättring för röststyrning av smarta högtalare

Projektbudget 5 918 000 kronor, beviljat bidrag 2 959 000 kronor

Deltagare i projektet: Limes Audio AB, KTH

Mål för projektet: ”Att ta fram en världsunik lösning för förbehandling av mikrofonsignal(er), i syfte att ta bort bakgrundsbrus och rumsklang, för röststyrning av smarta högtalare. ”

Läs mer om projektet här.

Slutrapport: Saknas. Projektet avbrutit då Limes Audio blev uppköpt av Google