Beviljade projekt 2016

Utlysningen för genomförbarhetsstudier som stängde den 1 sep 2016 gav följande utfall:

Totalt beviljades 18 ansökningar av de 37 som kom in med medel om totalt 5,6 miljoner kronor i stöd. Totalt söktes 11,7 miljoner kronor. Läs mer om alla beviljade projekt här.

Utlysningen Forsknings- och innovationsprojekt som stängde den 3 mars 2016 gav följande utfall:

Inom det Strategiska Innovationsprogrammet Smartare Elektroniksystem beviljas 11 projekt beviljats totalt 33 miljoner i stöd. Dessa projekt har totala budgetar om 71,5 miljoner kronor. Läs mer om alla beviljade projekt här.