Beviljade projekt 2015

Utlysningen Forsknings- och innovationsprojekt som stängde den 10 mars 2015 gav följande utfall:

Inom det Strategiska Innovationsprogrammet Smartare Elektroniksystem beviljas
10 projekt totalt 24.400.000 kronor.

Projekten är:
79 GHz UWB Imaging Radar Sensor

Projektet avser att konstruera en hårdvaruplattform med tillhörande mjukvaruplattform för en ultra-wideband (UWB) radarsensor inom frekvensområdet 76-81 GHZ. Länk till hela projektsammanfattningen.

Projektkostnad 8 420 kSEK, beviljat bidrag 4 000 kSEK

Deltagare i projektet:
DENSO Sweden
Amparo Solutions
Qamcom Research & Technology
Acreo Swedsih ICT

Slutrapport: Vinnovas portal och har uppmärksammats i media

Sändarlösning för 5G Massive MIMO system

Projektet avser att ta fram nya arkitekturer för radiolösningar för sändare i kommande generations 5G Massive MIMO system. Länk till hela projektsammanfattningen.

Projektkostnad 6 142 kSEK, beviljat bidrag 3 020 kSEK

Deltagare i projektet:
Lunds Universitet
Ericsson AB

Slutrapport: Vinnovas portal

Millimeter Wave Massive MIMO Gap Waveguide Antenna Module Design Based on Pick and Place Technique

Projektet avser att utveckla RF vågledarkomponenter och påvisa pick- and placemontering av dessa. Länk till hela projektsammanfattningen.

Projektkostnad 4 958 kSEK, beviljat bidrag 2 469 kSEK

Deltagare i projektet:
Chalmers tekniska högskola
Gapwaves
Leax Arkivator AB
Frontside electronics

Slutrapport: Vinnovas portal

Kravspecificering och verifiering av miljöskydd och livslängd av lödfogar

Projektet avser att ta fram kunskap som krävs för att kunna prediktera, utvärdera och verifiera tillförlitligheten av lödfogar i olika typer av komponenter. Länk till hela projektsammanfattningen.

Projektkostnad 8 085 kSEK, beviljat bidrag 4 000 kSEK

Deltagare i projektet:
Swerea IVF AB
ABB
Autoliv
Bombardier
CPAC Systems
ENICS Sweden
SAAB
Stoneridge Electronics

Nyheter och resultat:

Slutrapport, Vinnovas portal,

Publikationer,

Environmental protection provided by various conformal coatings

Design of test board AP3 for evaluating the impact of contamination on SIR and the protection provided by conformal coatings in harsh conditions

Impact of various combinations of PCB laminate, solder pad finish and solder composition on the fatigue life of solder joints to various types of components

Impact of thermal cycling profile on cracking of PCB laminate and on the fatigue life of solder joints to various types of components

Impact of solder pad finish and solder composition on the microstructure of solder joints to various types of components

Design and manufacturing of test board AP12 used for evaluating fatigue life of solder joints

Kompakta kraftmoduler för fordonsapplikationer

Projektet avser att ta fram och utvärdera mer produktionsnära prototyper av kompakta omriktarmoduler avsedda för att realisera en mycket kompakt integration av elmaskin och tillhörande kraftelektronik. Länk till hela projektsammanfattningen.

Projektkostnad 600 kSEK, beviljat bidrag, 300 kSEK

Deltagare i projektet:
Kungliga tekniska högskolan, avd. för elektrisk energiomvandling
Eskilstuna Elektronikpartner

Slutrapport: Vinnovas portal

Smart etikett för vaccinmonitorering

Projektet ska utveckla en smart etikett för monitorering av vacciner, medicin och labmaterial. Länk till hela projektsammanfattningen.

Projektkostnad 4 958 kSEK, beviljat bidrag, 2 466 kSEK

Deltagare i projektet:
Beneli AB
Acreo Swedish ICT AB
Läkare utan gränser

Slutrapport: Vinnovas portal

Inbyggd Integrerad 10 kW Kraftmodul med SiC MOSFETs

Projektet avser att verifiera låginduktiv implementering av teknologier för inbyggda elektroniska kraftsystem i två tillämpningar, elektrisk drivlina för tunga fordon och energiomvandling i högspänningskraftaggregat. Länk till hela projektsammanfattningen.

Projektkostnad 2 590 kSEK, beviljat bidrag, 1 295 kSEK

Deltagare i projektet:
Acreo Swedish ICT AB
Swerea IVF
SEPS Technologies
Alstom Power
Inmotion technologies
Solutions for tomorrow

Slutrapport: Vinnovas portal och pdf

Smarta aktiva hjälmar

Projektet ska hitta applikationer av ny teknik som kan integreras i smarta hjälmar för att förhindra och minimiera konsekvenser av olyckor. Länk till hela projektsammanfattningen.

Projektkostnad 1 989 kSEK, beviljat bidrag, 990 kSEK

Deltagare i projektet:
POC Sweden AB
Acreo Swedish ICT AB

Slutrapport: Vinnovas portal och pdf

Electrical Impedance Spectroscopy for Skin Cancer Detection

Projektet avser att utveckla miniatyriserad elektronik för att möjliggöra en förminskning och modularisering av kommande produktgeneration. Länk till hela projektsammanfattningen.

Projektkostnad 8 200 kSEK, beviljat bidrag, 3 860 kSEK

Deltagare i projektet:
Scibase AB
Kungliga tekniska högskolan

Slutrapport: Vinnovas portal

Självförsörjande energi återvinnande trådlös sensorplattform

Projektet avser att utveckla ett inbyggt system-on-chip (SoC) trådlös sensorplattform som tar sin energi från omgivningen (energy harvesting). Länk till hela projektsammanfattningen.

Projektkostnad 4 001 kSEK, beviljat bidrag, 2 000 kSEK

Deltagare i projektet:
SAAB AB
Linköpings Universitet

Slutrapport: Vinnovas portal

UTLYSNING KOMPETENSNAV 2015-03 – Meddelat beslut:

Till utlysningen om Kompetensnav kom det totalt 13 ansökningar och 9 av dessa har nu beviljats, inom följande områden:

Printed Electronics Arena – Kompetensnav för tryckt elektronik

Koordinator: Acreo Swedish ICT, Norrköping

Kompetensnav Fotonik
Koordinator: Ekonomiska föreningen photonicsweden.

Kompetensnav MikroNanaoElektronik
Koordinator: Mittuniversitetet

Kompetensnav Inbyggda System
Koordinator: Luleå Tekniska Universitet

Kompetensnav Byggsätt – Cross Connect
Koordinator: Kungliga Tekniska Högskolan

Kompetensnav Kraftelektronik

Koordinator: Acreo Swedish ICT AB

Kompetensnav Tillförlitlig elektronikhårdvara
Koordinator: Swerea IVF

Sekundära kompetensnav:

Kompetensnav inbyggda sensorsystem för hälsa

Koordinator: Mälardalens Högskola
Mälardalens Högskola projektansökan beviljas för att primärt genomföra de beskrivna aktiviteterna i nära samarbete med LTU. LTU får status som nationellt Kompetensnav för inbyggda system.

Kompetensnav med fokus på integrerade kretsar och system

Koordinator: Linköpings Universitet
Linköpings Universitet projektansökan beviljas för att primärt genomföra de beskrivna aktiviteterna i nära samarbete med Mittuniversitetet (Avdelningen för Elektronikkonstruktion) som beviljas Kompetensnav inom MikroNanoElektronik.

Syftet med kompetensnaven är att skapa nationell samordning för att göra det enklare att hitta kompetens inom dessa spets- och insatsområden och därmed underlätta problemlösning och samarbeten. Kompetensnaven har till uppgift att förutom att ha egen kunskap, också veta vilka andra som har spetskunskap inom området och skapa samverkan – att vara just ett nav. Allt för att stärka innovationskraft, konkurrenskraft och tillväxt.