Inlägg av: thereseforsen

WEBINAR SWEDEN

Join this webinar dedicated to Swedish companies (Large and SMEs)…

Öppen Utlysning 2019

Genomförbarhetsstudier kan sökas av ett enskilt företag och förväntas vara…

Inspirationsdagen i Västerås

Många spännande föredragshållare och spänstiga diskussioner om elektronikens möjligheter på…

Öppen Utlysning 2019

Forsknings och innovationsprojekt är samarbetsprojekt mellan minst 2 parter där…