Inlägg av: thereseforsen

Beviljade projekt 2020

I vår senaste utlysning för forsknings- och innovationsprojekt hade vi…

Genomförbarhetsstudier 2020

Genomförbarhetsstudier är kortare projekt som förväntas leda till större samverkansprojekt…