Inlägg av: ellenorosterberg

Handbok för cybersäker IoT

IoT-produkter är en viktig del i digitaliseringen av vårt samhälle.…

Genomförbarhetsstudier 2022

Genomförbarhetsstudier är kortare projekt som förväntas leda till större samverkansprojekt…