Internationella affärskontakter – EFECS 2019

Följ med Smartare Elektroniksystem till Helsingfors!

Programkontoret kommer ställa ut en monter på EFECS 2019 – European Forum for Electronics Components and Systems, som representant för ECSEL Sweden Mirror Group den 19-21 november.

Ta kontakt med oss snarast – möjlighet till resebidrag om man bokar senast 19 oktober. Läs mer här


Nyheter


Internationella affärskontakter – EFECS 2019

Följ med Smartare Elektroniksystem till Helsingfors! Programkontoret kommer ställa ut en monter på EFECS 2019 – European Forum for Electronics

Öppen Utlysning

Genomförbarhetsstudier kan sökas av ett enskilt företag och förväntas vara korta och leda till mer omfattande forsknings- och innovationsprojekt med

Vinnova meddelar finansieringsstöd

Totalt inkom 31 ansökningar och av de har dessa 8 (nedan) beviljats. De delar totalt på 24,3 Mkr i bidrag

Inspirationsdagen i Västerås

Många spännande föredragshållare och spänstiga diskussioner om elektronikens möjligheter på Inspirationsdagen i Västerås, som vi höll nyligen. Tack till er