Vinnova meddelar finansieringsstöd

I den här utlysningen finansierar Vinnova forsknings-och innovationsprojekt med inriktning på elektronik inom något av programmets tio spetsområden.

Totalt inkom 31 ansökningar och av de har dessa 8 (nedan) beviljats.

De delar totalt på 24,3 Mkr i bidrag och minst lika mycket i egen finansiering.

2019-02091 CHALMERS Linjärisering för trådlös access bortom 5G
2019-02087 CHALMERS Komponenter för kvantdatorer
2019-02095 Vertical Plants System Sweden AB Molnbaserad inomhus-klimatstation inbäddad i Aktiv Växtskärm
2019-02103 KTH Hög-effektiva integrerade millimeterbandantenner (High-Int)
2019-02108 RISE Fiberoptisk tryckgivare för maskinintegration och krävande miljöer
2019-02088 Mittuniversitetet Antennsystem för Smarta Brunnar
2019-02093 ReQuTech AB Array antennas for SatCom applications on mobile platforms
2019-02110 Lunds universitet Non-invasive medical imaging system with optical contrast and ultrasonic resolution

Läs mer på Vinnovas hemsida.


Nyheter


Stora Elektronikdagen med SUMMIT

Det var en intressant dag där bland annat Ishtar Touailat talade om AI för elektronikbranschen och Anna Nygårds från Skolverket

Internationella affärskontakter – EFECS 2019

Följ med Smartare Elektroniksystem till Helsingfors! Programkontoret kommer ställa ut en monter på EFECS 2019 – European Forum for Electronics

Öppen Utlysning

Genomförbarhetsstudier kan sökas av ett enskilt företag och förväntas vara korta och leda till mer omfattande forsknings- och innovationsprojekt med

Vinnova meddelar finansieringsstöd

Totalt inkom 31 ansökningar och av de har dessa 8 (nedan) beviljats. De delar totalt på 24,3 Mkr i bidrag