Vinnova meddelar finansieringsstöd

I den här utlysningen finansierar Vinnova forsknings-och innovationsprojekt med inriktning på elektronik inom något av programmets tio spetsområden.

Totalt inkom 31 ansökningar och av de har dessa 8 (nedan) beviljats.

De delar totalt på 24,3 Mkr i bidrag och minst lika mycket i egen finansiering.

2019-02091 CHALMERS Linjärisering för trådlös access bortom 5G
2019-02087 CHALMERS Komponenter för kvantdatorer
2019-02095 Vertical Plants System Sweden AB Molnbaserad inomhus-klimatstation inbäddad i Aktiv Växtskärm
2019-02103 KTH Hög-effektiva integrerade millimeterbandantenner (High-Int)
2019-02108 RISE Fiberoptisk tryckgivare för maskinintegration och krävande miljöer
2019-02088 Mittuniversitetet Antennsystem för Smarta Brunnar
2019-02093 ReQuTech AB Array antennas for SatCom applications on mobile platforms
2019-02110 Lunds universitet Non-invasive medical imaging system with optical contrast and ultrasonic resolution

Läs mer på Vinnovas hemsida.


Nyheter


Öppen Utlysning

Genomförbarhetsstudier kan sökas av ett enskilt företag och förväntas vara korta och leda till mer omfattande forsknings- och innovationsprojekt med

Vinnova meddelar finansieringsstöd

Totalt inkom 31 ansökningar och av de har dessa 8 (nedan) beviljats. De delar totalt på 24,3 Mkr i bidrag

Inspirationsdagen i Västerås

Många spännande föredragshållare och spänstiga diskussioner om elektronikens möjligheter på Inspirationsdagen i Västerås, som vi höll nyligen. Tack till er

Särskild satsning på Kraftelektronik

Du som vill bidra till vinster för energisystemet genom kraftelektronik som baseras på bredbandsgapsmaterial är välkommen att söka stöd i