TSS, och FoI-projektet ”Smart CCI Label #2” får internationell uppmärksamhet

TSS, in close co-operation with Business Sweden, is to host a case proof of concept and workshop event at Palais des Nations in Geneva this November. The subject of discussion is Humanitarian Cold Chain and how to ensure safe delivery of drugs to people in need, even in remote geographical areas.

H.E. Mr. Mikael Anzén, Ambassador and Permanent Representative of Sweden to the World Trade Organisation, will attend the event along with logistic managers, warehouse managers and supply chain managers from highly esteemed organizations such as World Health Organization (WHO), World Food Program (WFP), United Nations Humanitarian Response Depot (UNHRD), Food and Agriculture Organization (FAO).

During the event, WFP/UNHRD Dubai will present their case study on cloud enabled last mile visibility in remote destinations.  There will also be a round table discussion, focusing on the question: How could innovative technology address cold chain challenges for shipping temperature sensitive goods to the most remote locations?

For more information, please click here to see the invitation from Business Sweden. For any inquiries, please turn to Ms Nebe Almayahi, Regional Manager TSS Middle East LLC: nebe.almayahi@tss.se

Read more about CCI smart Label #2 project here


Nyheter


Öppen Utlysning

Genomförbarhetsstudier kan sökas av ett enskilt företag och förväntas vara korta och leda till mer omfattande forsknings- och innovationsprojekt med

Vinnova meddelar finansieringsstöd

Totalt inkom 31 ansökningar och av de har dessa 8 (nedan) beviljats. De delar totalt på 24,3 Mkr i bidrag

Inspirationsdagen i Västerås

Många spännande föredragshållare och spänstiga diskussioner om elektronikens möjligheter på Inspirationsdagen i Västerås, som vi höll nyligen. Tack till er

Särskild satsning på Kraftelektronik

Du som vill bidra till vinster för energisystemet genom kraftelektronik som baseras på bredbandsgapsmaterial är välkommen att söka stöd i