SME Engagement Council enkät

Nu har ni möjlighet att påverka framtida möjligheter till internationellt samarbete (med bidragsmöjligheter). Eureka, som är ett internationellt nätverk på mellanstatlig nivå, gör en enkät för få en bättre kunskap och underlag för framtida satsningar. Delta i en undersökningen som tar cirka 5 minuter.

Delta här!

Mer information
The EUREKA Network, through the EUREKA Secretariat, is highly motivated to ensure that SME’s in the Electronic Components and Systems Community have every opportunity to engage in collaborative projects supported by national and European funding. To ensure that future funding programmes are matched to SME needs, we need to better understand the views of the SME’s that we engage with. This survey, carried out in partnership by the Industrial Associations (AENEAS, ARTEMIS-IA, EPoSS), the ECSEL JU, the European Commission & EUREKA – along with a wide range of ecosystems across Europe with strong links to the Electronic Components & Systems (ECS) Community, will provide valuable data to allow better targeting of SME support.

We much appreciate you taking the few minutes required to complete the survey prior to April 13th.

Click here -> survey link!


Nyheter


Särskild satsning på Kraftelektronik

Du som vill bidra till vinster för energisystemet genom kraftelektronik som baseras på bredbandsgapsmaterial är välkommen att söka stöd i

Öppen Utlysning

Forsknings och innovationsprojekt är samarbetsprojekt mellan minst 2 parter där minst en av parterna är ett företag. Sista ansökningsdag: 14

TSS, och FoI-projektet ”Smart CCI Label #2” får internationell uppmärksamhet

H.E. Mr. Mikael Anzén, Ambassador and Permanent Representative of Sweden to the World Trade Organisation, will attend the event along with

Software Technology Exchange Workshop, STEW

Det är sjunde gången som denna mjukvarukonferens arrangeras och vi vill tipsa om att att den arrangeras i Malmö den