34 miljoner i bidrag till innovationer

Smartare Elektroniksystem delar ut totalt 34 miljoner kronor, med upp till 4 000 000 kronor per projekt, för utveckling av framtidens elektronik.

Det strategiska innovationsprogrammet Smartare Elektroniksystem öppnar den 8 januari sin sjätte utlysning. I ett årligt återkommande schema är det nu dags att stötta forsknings- och innovationsprojekt som kopplar mot programmets huvudutmaning ”Bibehålla och stärka svenska spetsområden”.

Magnus Svensson, programchef för Smartare Elektroniksystem säger ”Vi tror på större möjlighet till framgång om vi bygger vidare på områden där Sverige redan ligger i framkant och därför har vi valt att stötta projekt inom följande spetsområden; Mikro- och nanoelektronik, Tryckt elektronik, Kraftelektronik, Fotonik, Sensorer, Inbyggda system, Antenn-, mmvåg- och terahertzsystem, Byggsätt, Tillförlitlighet samt Avancerad produktionsteknik.”

Väldigt få företag kan ensamma täcka hela kedjan från idé till produkt på marknaden och därför är ett viktigt kriterium för att ett projekt ska beviljas hur väl olika projektparter kompletterar varandra i en sammanhängande värdekedja. Har du svårt att hitta rätt samarbetsparter för att ditt projekt ska lyckas? För att underlätta det har Smartare Elektroniksystem skapat kompetensnav. Dessa består av duktiga aktörer inom respektive spetsområde som också har kartlagt övriga aktörer inom Sverige och hjälper dig hitta de samarbetsparter du behöver. Du hittar kontaktinformation till kompetensnaven på http://www.smartareelektroniksystem.se/insatser/kompetensnav/

Projekt kan ansöka om bidrag för maximalt 50% av projektkostnaderna upp till 4 000 000 kr.

All information om utlysningen och en mall för projektbeskrivning kan hittas på http://www.vinnova.se/sv/Ansoka-och-rapportera/Utlysningar/Effekta/Strategiska-innovationsprogrammet-for-smartare-elektroniksystem/ Ansökan lämnas in via Vinnovas portal senast den 8 mars kl 14:00.

Om Smartare Elektroniksystem

Smartare elektroniksystem är namnet på det forsknings- och innovationsprogram som arbetar för att stärka elektroniksystem som ett strategiskt område för tillväxt i svensk industri. Det drivs i bred samverkan mellan branschföreträdare, forskningsinstitut och universitet, med stöd av Vinnova, Energimyndigheten och Formas. Forskningsinstitutet Acreo är värd för programmet. Programmets styrelse leds av ordförande Mats Odell.

Mer information / Kontakt
Magnus Svensson, Programchef
magnus.svensson@smartareelektroniksystem.se
070-6963617

Läs mer om programmet på www.smartareelektroniksystem.se


Nyheter


Software Technology Exchange Workshop, STEW

Det är sjunde gången som denna mjukvarukonferens arrangeras och vi vill tipsa om att att den arrangeras i Malmö den

Stora Elektronikdagen med SUMMIT

Under temat ”Hur kan vi stärka elektronikframställningen i Sverige” bjöd dagens fyra talare på intressanta erfarenheter och tankar om innovativa

Öppen utlysning

Genomförbarhetsstudier är korta projekt där man undersöker förutsättningar för samverkan inför framtida större forsknings- och innovationsprojekt, där aktörer ska komplettera

Internationaliseringsarbete – mycket på gång

Detta har vi gjort. Bland flera event under våren har Smartare Elektroniksystem programkontor deltagit under tre händelserika och givande dagar