Tidigare utlysningar

Här kan ni läsa mer om tidigare ulysningar

Utlysningen som stängde 3 mars 2016

I den aktuella utlysningen var det möjligt att söka upp till 4 miljoner kr i bidrag för forsknings- och innovationsprojekt som fokuserar på att utveckla och ny kunskap eller förbättrade teknologier eller produkter.

Totalt inkom 38 projektansökningar som tillsammans sökte bidrag på 93 MSEK. Beslut meddelas senast 8 juni.


Utlysningen som stängde 1 september 2015

Utlysningen riktade sig till Genomförbarhetsstudier och Verifieringsprojekt där man kunde söka bidrag upp till 300 000 kronor per projekt.

Totalt inkom 15 projektansökningar som tillsammans sökte bidrag på 4,2 MSEK


Inkomna ansökningar till utlysningarna som stängde 3 resp. 10 mars 2015.

Till kompetensnavsutlysningen inkom totalt 13 ansökningar

Till Forsknings och Innovationsutlysningen inkom totalt 44 ansökningar som tillsammans sökt 86,9 MSEK i bidrag.

Besked lämnas till beviljade och icke beviljade projekt senast 3 juni


Utlysning öppen från den 15 januari 2015 – stänger den 3 resp. den 10 mars.

Utlysningen riktar sig till projekt som bibehåller och utvecklar svenska spetsområden inom smartare elektroniksystem.Inom utlysningen finansieras två typer av projekt:

– Kompetensnav som fungerar som nätverksprojekt inom smartare elektroniksystem
– Forsknings- och innovationsprojekt som fokuserar på att utveckla ny kunskap eller förbättrade teknologier eller produkter.

Info via webb-TV: Den 20 jan gjorde Vinnova en webbsändning med information om utlysningarna inom Smartare Elektroniksystem och de övriga strategiska innovationsprogrammen. Sändningen kan även ses i efterhand.

Läs mer här ›››


Utlysning öppen till 22 sep 2014 – en möjlighet för Ditt företag/verksamhet!

Nu har arbetet igång på allvar inom det Strategiska Innovationsprogrammet för Elektroniska komponenter och system.

En första liten utlysning för ansökningar och riktar sig till projekt där huvudmålet är att lyfta en

produkt/produktidé mot marknad. Projekten karakteriseras av att det finns:

– Projektpartner som kompletterar varandra inom aktuell värdekedja
– En dokumenterad efterfrågan av produkten i fokus
– En tydlig hypotes om hur produkten ska kommersialiseras
– En tydlig koppling till (minst en av) innovationsprocessens tre viktigaste utmaningar, dvs spetskompetens, värdekedja och kompetensförsörjning

Det handlar om kortare projekt som kan få upp till 1 milj kr. I ansökan ska den totala kostnaden för projektet framgå och beskrivas. VINNOVAs bidrag kan uppgå till högst 50% av de stödberättigande kostnaderna för projektet som helhet, dock högst 1 miljon kronor per projekt.

Sista ansökningsdag: 22 september 2014

Preliminärt datum för beslut: 15 november 2014
Tidigast datum för projektstart: 15 november 2014
Senast datum för projektstart: 1 december 2014

För detaljer se bifogad utlysningstext samt VINNOVA:s hemsida: http://www.vinnova.se/sv/Ansoka-och-rapportera/Utlysningar/Effekta/Strategiska-innovationsprogrammet-for-IKT-elektroniska-komponenter-och-system/

Utlysningen är gemensam för flera program – se därför särskilt avsnitt 3.3. i texten.

Ladda ner PDF med utlysningen ›››