Internationella utlysningar

Innovativa Impact Startups höst 2022

I det här erbjudandet vill vi stödja bolag som inte bara jobbar med hållbarhet på ett ansvarsfullt sätt utan där hela affärsidén är att bidra till att lösa en global samhällsutmaning. Är ni ett nystartat innovativt aktiebolag vars affärserbjudande syftar till att skapa mätbara positiva effekter på någon av de globala samhällsutmaningarna? Är er affärsmodell även skalbar, kan erbjudandet Innovativa Impact Startups vara något för er.

Läs mer här! 

Nationella utlysningar

Avancerad digitalisering för den autonoma flygplatsen

Denna utlysning riktar sig till konsortier som vill utveckla viktiga funktioner och förmågor för att den framtida flygplatsen ska kunna fungera utan direkt mänskligt ingripande. Komplexa system som ska övervakas och styras kräver avancerad digitalisering med någon typ av autonom förmåga.

Läs mer här! 

Avancerad och innovativ digitalisering 2022

Erbjudandet riktar sig till konsortier som i samverkan kan bidra till utvecklingen av komponenter och systemlösningar till nytta för nästa generations industriella digitala lösningar, och för att nya produkter och tjänster ska utvecklas i Sverige. Projekten ska vara relevanta inom något eller några av utlysningens definierade tekniska fokusområden och förväntas främja avancerad digitalisering som förnyar svensk industri.

Läs mer här!