Internationella utlysningar

 

Innovations kluster-  EUREKA Xecs

Xecs är ett internationellt innovationskluster för elektroniska komponenter och system. Klustret är en del av Eureka nätverket där generiska tekniker med stor betydelse för den hållbara digital transformationen och den europeiska konkurrenskraften tas fram. Programmet stödjer internationella samarbetsprojekt med aktörer längs hela värdekedjan för innovativa elektroniksystem. Projekten kan beröra en rad applikationer från system av system, inbäddad mjukvara, elektroniska komponenter, moduler och systemintegration. Teknik innehåll med inriktning på olika  spetsområden inom elektroniska komponenter och system (ECS) området som till exempel sensorer, kraftelektronik, elektronikplattformar, systemintegration, inbäddad mjukvara och produktintegrering inom elektronik. Syftet är att ta fram nya lösningar som kan driva hållbar digital transformation samt förstärka konkurrenskraften inom de områdena som omfattas av klustret Xecs.

Lösningarna kan vara tänkta att tillämpas inom exempelvis mobilitet, energi, industriell digitalisering, hälsa, produktion och samhällets digitalisering.

EUREKA Xecs Call 2022 – Internationella samverkansprojekt inom elektroniska komponenter och system för hållbar digital transformation

Xecs och Smartare elektroniksystems programkontor i samverkan erbjuder stöd under konsortiebyggandet och anordnar b.la. ett nätverksevent 18–19 januari 2022 där SES är representanter och hjälper svenska aktörer att hitta partners och projekt.  Det finns även möjlighet att ladda upp och ta del av projektidéer i ECS-collaboration tools.

Mer info på:

Nationella utlysningar