Organisation

Styrelsen
Mats Odell, Ordförande
Fredrik Wising, Saab AB
Bo Wass, Smartilizer Scandinavia AB
Maria Månsson, Prevas AB/Ordf. Svensk Elektronik
Mikael Joki, Eskilstuna Elektronikpartner AB
Christina Hugosson, Effic AB
Tommy Noaksson, ABB Process Automation
Edvard Kälvesten, Silex AB
Håkan Karlsson, Cobolt AB
Leif Ljungqvist, Acreo Swedish ICT AB
Jerker Delsing, Luleå Tekniska Universitet
Carl-Mikael Zetterling, Kungliga Tekniska Högskolan

Programkontor
Magnus Svensson, Programchef
Lena Norder, Kommunikationsansvarig
Anders Martinsen, Projektledare

Programråden

Varje råd leds av en styrelserepresentant och en representant från programkontoret.

Spetsområden
Leif Ljungqvist, Acreo Swedish ICT AB
Magnus Svensson, Programkontoret

Värdekedja
Maria Månsson, Prevas AB
Lena Norder, Programkontoret

Kompetensförsörjning
Mikael Joki, Eskilstuna Elektronikpartner AB
Anders Martinsen, Programkontoret

Agendan
Forsknings- och innovationsagendan Smartare Elektroniksystem som ligger till grund för programmet presenterades under hösten 2013. Agendan togs fram under ledning av följande arbetsgrupp:
Arbetsgruppen

Leif Ljungqvist, Acreo Swedish ICT
Jan Y Andersson, Acreo Swedish ICT
Louise Felldin, Acreo Swedish ICT
Maria Månsson, Prevas, Branschorganisationen Svensk Elektronik
Lena Norder, Branschorganisationen Svensk Elektronik
Dag Andersson, Swerea IVF
Pierre-Yves Fonjallaz, PhotonicSweden
Dag Jungenfeldt, Chalmers
Staffan Norrga, KTH
Jerker Delsing, LTU

svenskelektronikacreo'  swerea photonicsweden  chalmers  ltu   kth