Nyheter


Handboken är klar

Genom att följa riktlinjer, använda mallar och checklistor i handboken blir beställningen rätt från början och därmed kommer leveransen snabbare

Handboken snart klar – kom på releasepartyt 14/2

Kom den 14 februari! När: 14 februari, kl. 15.30-16.30 information om handboken, därefter eftersits med mingel Var: Storgatan 5,Teknikföretagen, Stockholm Kostnad: Kostnadsfritt, men anmälan krävs

Ny utlysning öppen

Utlysningen riktar sig till projektdeltagare som bibehåller och utvecklar svensk spetskompetens inom området smartare elektroniksystem. Projekt ska ha minst två

Resa för nya affärer i Indien

I samband med deras årliga konferens, Vision Summit 27-28 februari,  bjuder de in en svensk delegation av företag till ett

Vi söker en biträdande programchef

Arbetsbeskrivning: -Att arbeta i nära kontakt med små, medelstora och stora företag för att lotsa dem till konsortier i internationella

Konferens om programvara för konkurrens

Vinnova stödjer Sveriges digitalisering genom flera olika initiativ. Internationell FoU-samverkan inom informations- och kommunikationsteknik (IKT) stöds med cirka 150 miljoner kronor per

Genomförbarhetsstudier säkerhet o tillförlitlighet

Syftet med utlysningen är att ge Sverige en möjlighet att öka sitt internationella engagemang inom området genom att delta i

Arbetsversion av Handboken

Det finns arbetsversionen till Smartare Elektronikhandboken att ladda ner! Har du synpunkter och vill bidra till Handbokens utveckling? Kontakta: Maria

Intressant projekt från en FoI-utlysning

Järnvägar är ett säkert transportmedel och antalet dödsfall bland järnvägsresenärer minskar stadigt. Ett problem som återstår att lösa är dock

178,8 miljoner kronor sökt i bidrag genom 68 ansökningar

I utlysningen kunde man söka maximalt 4 000 000 kr i bidrag för ett forsknings- och innovationsprojekt. Det stora antalet ansökningar, nästan