Nyheter


Intressant projekt från en FoI-utlysning

Järnvägar är ett säkert transportmedel och antalet dödsfall bland järnvägsresenärer minskar stadigt. Ett problem som återstår att lösa är dock

178,8 miljoner kronor sökt i bidrag genom 68 ansökningar

I utlysningen kunde man söka maximalt 4 000 000 kr i bidrag för ett forsknings- och innovationsprojekt. Det stora antalet ansökningar, nästan

Kostnadsfri konferens inom Photonics & Lifescience

Under konferensen kommer några av Sveriges främsta forskare att presentera hur avancerad fotonik bidrar till att generera revolutionerande ny kunskap

34 miljoner i bidrag till innovationer

Det strategiska innovationsprogrammet Smartare Elektroniksystem öppnar den 8 januari sin sjätte utlysning. I ett årligt återkommande schema är det nu

Beviljade projekt genomförbarhetsstudier

Dessa 18 ansökningar får upp till 400 000 kronor var och totalt delar 5,6 miljoner kronor ut till genomförbarhetsstudier framtidens

Vi söker en Processutförare

OBS! Det går inte längre att söka denna tjänst. Arbetsuppgifter och kvalifikationer: Att samla aktörer/projektparter och från dessa samla in

Roadmap för FoU inom elektroniksystem

Avsikten med detta arbete är att stödja svenska elektronikföretag i långsiktig planering och att sätta mål på hög nivå. Den

Sök stöd från Energimyndigheten

Energianvändningen inom bostads- och servicesektorn står för närmare 40 procent av Sveriges totala slutliga energianvändning och cirka 50 procent av

Över 33 miljoner till innovativ elektronik

Till utlysningen sökte 38 företag och organisationer totalt 93 miljoner kronor för att utveckla nya smarta elektroniksystem. ”Det är glädjande

Utlysning – Etablering av förberedelseprogram inför industrianknuten forskarutbildning

Utlysning riktar sig till universitet och högskolor med examinationsrätt på avancerad nivå inom elektronikområdet. I de projekt som beviljas ska