SME Engagement Council enkät

Nu har ni möjlighet att påverka framtida möjligheter till internationellt samarbete (med bidragsmöjligheter). Eureka, som är ett internationellt nätverk på mellanstatlig nivå, gör en enkät för få en bättre kunskap och underlag för framtida satsningar. Delta i en undersökningen som tar cirka 5 minuter.

Delta här!

Mer information
The EUREKA Network, through the EUREKA Secretariat, is highly motivated to ensure that SME’s in the Electronic Components and Systems Community have every opportunity to engage in collaborative projects supported by national and European funding. To ensure that future funding programmes are matched to SME needs, we need to better understand the views of the SME’s that we engage with. This survey, carried out in partnership by the Industrial Associations (AENEAS, ARTEMIS-IA, EPoSS), the ECSEL JU, the European Commission & EUREKA – along with a wide range of ecosystems across Europe with strong links to the Electronic Components & Systems (ECS) Community, will provide valuable data to allow better targeting of SME support.

We much appreciate you taking the few minutes required to complete the survey prior to April 13th.

Click here -> survey link!


Nyheter


Öppen utlysning

Genomförbarhetsstudier är korta projekt där man undersöker förutsättningar för samverkan inför framtida större forsknings- och innovationsprojekt, där aktörer ska komplettera

Internationaliseringsarbete – mycket på gång

Detta har vi gjort. Bland flera event under våren har Smartare Elektroniksystem programkontor deltagit under tre händelserika och givande dagar

Ny ordförande

Här ses nya ordförande Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist tillsammans med avgående ordf Mats Odell (t.h) och programchef Magnus Svensson (t v.). Ett

Ny medarbetare

Smartare Elektroniksystem förstärker programkontoret för att kunna öka fokus på att stärka svenska företags deltagande i internationella projektkonsortium, kan även