Genomförbarhetsstudier säkerhet o tillförlitlighet

Ny utlysning från Vinnova! Vill ni samarbeta internationellt och främja utvecklingen av digital säkerhet och tillförlitlighet? Då kan ni söka finansiering för att undersöka potentialen i internationella samarbetsprojekt inom området. Första ansökningstillfället stänger den 24 oktober.

Syftet med utlysningen är att ge Sverige en möjlighet att öka sitt internationella engagemang inom området genom att delta i samarbetsprojekt med aktörer i andra länder.

Kvalificerade att söka finansiering är svenska företag, forskningsorganisationer samt offentliga och ideella organisationer. Förutom en tydlig projektidé inom digital säkerhet och tillförlitlighet måste er projektidé rikta sig till någon internationell utlysning (exempelvis inom Horisont 2020, EUREKA Celtic Plus, EUREKA ITEA 3, Ecsel eller Eurostars). Ni måste också ha en erkänt hög kunskap inom ett område relevant för digital säkerhet och tillförlitlighet.

Ni kan söka upp till 500 000 kronor för genomförbarhetsstudien. Studien ska analysera projektens styrkor, svagheter, möjligheter och hinder samt identifiera de resurser som krävs för att projektet ska bli en framgång.

Utlysningen som helhet är öppen i drygt ett år, men observera att vi behöver er ansökan senast den 24 oktober om den ska bedömas i det första ansökningstillfället.

Sista ansökningsdag för första bedömningstillfället är den 24 oktober kl. 14.00.

Läs mer om utlysningen inom digital säkerhet och tillförlitlighet

 


Nyheter


Ny medarbetare

Smartare Elektroniksystem förstärker programkontoret för att kunna öka fokus på att stärka svenska företags deltagande i internationella projektkonsortium, kan även

PROMPT nu öppna för anmälan

PROMPT-projektet, under ledning av Mälardalens högskola, erbjuder under hösten 2018 ett 20-tal distanskurser på Master-nivå i Software Engineering som vänder

SME Engagement Council enkät

Delta här! Mer information The EUREKA Network, through the EUREKA Secretariat, is highly motivated to ensure that SME’s in the

Handboken är klar

Genom att följa riktlinjer, använda mallar och checklistor i handboken blir beställningen rätt från början och därmed kommer leveransen snabbare