178,8 miljoner kronor sökt i bidrag genom 68 ansökningar

Till Smartare Elektroniksystems sjätte utlysning inkom totalt 68 ansökningar som sammanlagt sökt 178,8 miljoner kronor i bidrag.

I utlysningen kunde man söka maximalt 4 000 000 kr i bidrag för ett forsknings- och innovationsprojekt. Det stora antalet ansökningar, nästan dubbelt så många som till motsvarande utlysning förra året, är givetvis glädjande. Det visar på ett stort intresse från företag att förnya sina produkter, processer och tjänster för att klara sig i en internationell konkurrens.

Smartare Elektroniksystems styrelse har beslutat att öka budgeten för denna utlysning till totalt 44,5 miljoner kronor. Beslut för alla ansökningar förväntas senast 8 juni.

 


Nyheter


Ny ordförande

Här ses nya ordförande Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist tillsammans med avgående ordf Mats Odell (t.h) och programchef Magnus Svensson (t v.). Ett

Ny medarbetare

Smartare Elektroniksystem förstärker programkontoret för att kunna öka fokus på att stärka svenska företags deltagande i internationella projektkonsortium, kan även

PROMPT nu öppna för anmälan

PROMPT-projektet, under ledning av Mälardalens högskola, erbjuder under hösten 2018 ett 20-tal distanskurser på Master-nivå i Software Engineering som vänder

SME Engagement Council enkät

Delta här! Mer information The EUREKA Network, through the EUREKA Secretariat, is highly motivated to ensure that SME’s in the