178,8 miljoner kronor sökt i bidrag genom 68 ansökningar

Till Smartare Elektroniksystems sjätte utlysning inkom totalt 68 ansökningar som sammanlagt sökt 178,8 miljoner kronor i bidrag.

I utlysningen kunde man söka maximalt 4 000 000 kr i bidrag för ett forsknings- och innovationsprojekt. Det stora antalet ansökningar, nästan dubbelt så många som till motsvarande utlysning förra året, är givetvis glädjande. Det visar på ett stort intresse från företag att förnya sina produkter, processer och tjänster för att klara sig i en internationell konkurrens.

Smartare Elektroniksystems styrelse har beslutat att öka budgeten för denna utlysning till totalt 44,5 miljoner kronor. Beslut för alla ansökningar förväntas senast 8 juni.

 


Nyheter


Handboken är klar

Genom att följa riktlinjer, använda mallar och checklistor i handboken blir beställningen rätt från början och därmed kommer leveransen snabbare

Handboken snart klar – kom på releasepartyt 14/2

Kom den 14 februari! När: 14 februari, kl. 15.30-16.30 information om handboken, därefter eftersits med mingel Var: Storgatan 5,Teknikföretagen, Stockholm Kostnad: Kostnadsfritt, men anmälan krävs

Ny utlysning öppen

Utlysningen riktar sig till projektdeltagare som bibehåller och utvecklar svensk spetskompetens inom området smartare elektroniksystem. Projekt ska ha minst två

Resa för nya affärer i Indien

I samband med deras årliga konferens, Vision Summit 27-28 februari,  bjuder de in en svensk delegation av företag till ett