Kostnadsfri konferens inom Photonics & Lifescience

Cobolt ordnar en kostnadsfri konferens på temat Photonics & Lifescience på KI måndagen den 29 maj.

Under konferensen kommer några av Sveriges främsta forskare att presentera hur avancerad fotonik bidrar till att generera revolutionerande ny kunskap inom mikro-biologi och neurologi vilket lägger grunden till att utveckla nya mediciner och behandlingsmetoder för allvarliga sjukdomar. Evenemanget avslutas med mingel med dricka och tilltugg. Läs här för mer information.

Välkomna!


Nyheter


Ny medarbetare

Smartare Elektroniksystem förstärker programkontoret för att kunna öka fokus på att stärka svenska företags deltagande i internationella projektkonsortium, kan även

PROMPT nu öppna för anmälan

PROMPT-projektet, under ledning av Mälardalens högskola, erbjuder under hösten 2018 ett 20-tal distanskurser på Master-nivå i Software Engineering som vänder

SME Engagement Council enkät

Delta här! Mer information The EUREKA Network, through the EUREKA Secretariat, is highly motivated to ensure that SME’s in the

Handboken är klar

Genom att följa riktlinjer, använda mallar och checklistor i handboken blir beställningen rätt från början och därmed kommer leveransen snabbare