Kostnadsfri konferens inom Photonics & Lifescience

Cobolt ordnar en kostnadsfri konferens på temat Photonics & Lifescience på KI måndagen den 29 maj.

Under konferensen kommer några av Sveriges främsta forskare att presentera hur avancerad fotonik bidrar till att generera revolutionerande ny kunskap inom mikro-biologi och neurologi vilket lägger grunden till att utveckla nya mediciner och behandlingsmetoder för allvarliga sjukdomar. Evenemanget avslutas med mingel med dricka och tilltugg. Läs här för mer information.

Välkomna!


Nyheter


Handboken är klar

Genom att följa riktlinjer, använda mallar och checklistor i handboken blir beställningen rätt från början och därmed kommer leveransen snabbare

Handboken snart klar – kom på releasepartyt 14/2

Kom den 14 februari! När: 14 februari, kl. 15.30-16.30 information om handboken, därefter eftersits med mingel Var: Storgatan 5,Teknikföretagen, Stockholm Kostnad: Kostnadsfritt, men anmälan krävs

Ny utlysning öppen

Utlysningen riktar sig till projektdeltagare som bibehåller och utvecklar svensk spetskompetens inom området smartare elektroniksystem. Projekt ska ha minst två

Resa för nya affärer i Indien

I samband med deras årliga konferens, Vision Summit 27-28 februari,  bjuder de in en svensk delegation av företag till ett