34 miljoner i bidrag till innovationer

Smartare Elektroniksystem delar ut totalt 34 miljoner kronor, med upp till 4 000 000 kronor per projekt, för utveckling av framtidens elektronik.

Det strategiska innovationsprogrammet Smartare Elektroniksystem öppnar den 8 januari sin sjätte utlysning. I ett årligt återkommande schema är det nu dags att stötta forsknings- och innovationsprojekt som kopplar mot programmets huvudutmaning ”Bibehålla och stärka svenska spetsområden”.

Magnus Svensson, programchef för Smartare Elektroniksystem säger ”Vi tror på större möjlighet till framgång om vi bygger vidare på områden där Sverige redan ligger i framkant och därför har vi valt att stötta projekt inom följande spetsområden; Mikro- och nanoelektronik, Tryckt elektronik, Kraftelektronik, Fotonik, Sensorer, Inbyggda system, Antenn-, mmvåg- och terahertzsystem, Byggsätt, Tillförlitlighet samt Avancerad produktionsteknik.”

Väldigt få företag kan ensamma täcka hela kedjan från idé till produkt på marknaden och därför är ett viktigt kriterium för att ett projekt ska beviljas hur väl olika projektparter kompletterar varandra i en sammanhängande värdekedja. Har du svårt att hitta rätt samarbetsparter för att ditt projekt ska lyckas? För att underlätta det har Smartare Elektroniksystem skapat kompetensnav. Dessa består av duktiga aktörer inom respektive spetsområde som också har kartlagt övriga aktörer inom Sverige och hjälper dig hitta de samarbetsparter du behöver. Du hittar kontaktinformation till kompetensnaven på http://www.smartareelektroniksystem.se/insatser/kompetensnav/

Projekt kan ansöka om bidrag för maximalt 50% av projektkostnaderna upp till 4 000 000 kr.

All information om utlysningen och en mall för projektbeskrivning kan hittas på http://www.vinnova.se/sv/Ansoka-och-rapportera/Utlysningar/Effekta/Strategiska-innovationsprogrammet-for-smartare-elektroniksystem/ Ansökan lämnas in via Vinnovas portal senast den 8 mars kl 14:00.

Om Smartare Elektroniksystem

Smartare elektroniksystem är namnet på det forsknings- och innovationsprogram som arbetar för att stärka elektroniksystem som ett strategiskt område för tillväxt i svensk industri. Det drivs i bred samverkan mellan branschföreträdare, forskningsinstitut och universitet, med stöd av Vinnova, Energimyndigheten och Formas. Forskningsinstitutet Acreo är värd för programmet. Programmets styrelse leds av ordförande Mats Odell.

Mer information / Kontakt
Magnus Svensson, Programchef
magnus.svensson@smartareelektroniksystem.se
070-6963617

Läs mer om programmet på www.smartareelektroniksystem.se


Nyheter


Ny ordförande

Här ses nya ordförande Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist tillsammans med avgående ordf Mats Odell (t.h) och programchef Magnus Svensson (t v.). Ett

Ny medarbetare

Smartare Elektroniksystem förstärker programkontoret för att kunna öka fokus på att stärka svenska företags deltagande i internationella projektkonsortium, kan även

PROMPT nu öppna för anmälan

PROMPT-projektet, under ledning av Mälardalens högskola, erbjuder under hösten 2018 ett 20-tal distanskurser på Master-nivå i Software Engineering som vänder

SME Engagement Council enkät

Delta här! Mer information The EUREKA Network, through the EUREKA Secretariat, is highly motivated to ensure that SME’s in the