34 miljoner i bidrag till innovationer

Smartare Elektroniksystem delar ut totalt 34 miljoner kronor, med upp till 4 000 000 kronor per projekt, för utveckling av framtidens elektronik.

Det strategiska innovationsprogrammet Smartare Elektroniksystem öppnar den 8 januari sin sjätte utlysning. I ett årligt återkommande schema är det nu dags att stötta forsknings- och innovationsprojekt som kopplar mot programmets huvudutmaning ”Bibehålla och stärka svenska spetsområden”.

Magnus Svensson, programchef för Smartare Elektroniksystem säger ”Vi tror på större möjlighet till framgång om vi bygger vidare på områden där Sverige redan ligger i framkant och därför har vi valt att stötta projekt inom följande spetsområden; Mikro- och nanoelektronik, Tryckt elektronik, Kraftelektronik, Fotonik, Sensorer, Inbyggda system, Antenn-, mmvåg- och terahertzsystem, Byggsätt, Tillförlitlighet samt Avancerad produktionsteknik.”

Väldigt få företag kan ensamma täcka hela kedjan från idé till produkt på marknaden och därför är ett viktigt kriterium för att ett projekt ska beviljas hur väl olika projektparter kompletterar varandra i en sammanhängande värdekedja. Har du svårt att hitta rätt samarbetsparter för att ditt projekt ska lyckas? För att underlätta det har Smartare Elektroniksystem skapat kompetensnav. Dessa består av duktiga aktörer inom respektive spetsområde som också har kartlagt övriga aktörer inom Sverige och hjälper dig hitta de samarbetsparter du behöver. Du hittar kontaktinformation till kompetensnaven på http://www.smartareelektroniksystem.se/insatser/kompetensnav/

Projekt kan ansöka om bidrag för maximalt 50% av projektkostnaderna upp till 4 000 000 kr.

All information om utlysningen och en mall för projektbeskrivning kan hittas på http://www.vinnova.se/sv/Ansoka-och-rapportera/Utlysningar/Effekta/Strategiska-innovationsprogrammet-for-smartare-elektroniksystem/ Ansökan lämnas in via Vinnovas portal senast den 8 mars kl 14:00.

Om Smartare Elektroniksystem

Smartare elektroniksystem är namnet på det forsknings- och innovationsprogram som arbetar för att stärka elektroniksystem som ett strategiskt område för tillväxt i svensk industri. Det drivs i bred samverkan mellan branschföreträdare, forskningsinstitut och universitet, med stöd av Vinnova, Energimyndigheten och Formas. Forskningsinstitutet Acreo är värd för programmet. Programmets styrelse leds av ordförande Mats Odell.

Mer information / Kontakt
Magnus Svensson, Programchef
magnus.svensson@smartareelektroniksystem.se
070-6963617

Läs mer om programmet på www.smartareelektroniksystem.se


Nyheter


Handboken är klar

Genom att följa riktlinjer, använda mallar och checklistor i handboken blir beställningen rätt från början och därmed kommer leveransen snabbare

Handboken snart klar – kom på releasepartyt 14/2

Kom den 14 februari! När: 14 februari, kl. 15.30-16.30 information om handboken, därefter eftersits med mingel Var: Storgatan 5,Teknikföretagen, Stockholm Kostnad: Kostnadsfritt, men anmälan krävs

Ny utlysning öppen

Utlysningen riktar sig till projektdeltagare som bibehåller och utvecklar svensk spetskompetens inom området smartare elektroniksystem. Projekt ska ha minst två

Resa för nya affärer i Indien

I samband med deras årliga konferens, Vision Summit 27-28 februari,  bjuder de in en svensk delegation av företag till ett