Beviljade projekt genomförbarhetsstudier

Den 1 september stängde utlysningen för genomförbarhetsstudier. Totalt resulterade den i 18 godkända ansökningar.

Dessa 18 ansökningar får upp till 400 000 kronor var och totalt delar 5,6 miljoner kronor ut till genomförbarhetsstudier framtidens elektronik. Dessa ansökningar valdes ut bland en total mängd på 37 ansökningar som sökte totalt 11,7 miljoner kronor.

De projekt som beviljats är:

 • Mot en trådlös intensivvård
 • Smarta sensorer för mobil insamling av atmosfäriska parametrar
 • Integrering av bildanalys och artificiell intelligens i alkoholmätsystem
 • Mot Utvecklingen av Smartare OTA Karakterisering av 5G Antennsystem
 • Framtidens radio för Sakernas Internet
 • mm-Wave UWB Smarta Gruppantenn I Chipform med Nya Capped Bowtie för 5G kommunikationssystem och framtid smart system
 • Fotonik i kraftelektronik för effektivare kraftnät och smartare eldistribution
 • Samexisterande Radar
 • Adaptiv IoT-resurshantering baserad på inbyggd monitorering av integrerade kretsar
 • Kompakt Millimetervågsbyggsätt för Framtidens Kommunikations- och Sensorsystem
 • my-IMI
 • Metallisering av AM-tillverkade keramiska elektronikkomponenter
 • Infraröd elektrooptiska integration
 • Robust, Modulär och Skalbar Plattform för Nästa Generations Industriella Radiostyrning och IoT
 • Avancerad distribuerad fiberoptisk mätteknik på flygplan
 • Ny teknik för mätning av bergrörelser till nytta för svensk industri och samhälle
 • Innovativ kombination av etablerad fibersensorteknik skapar nya möjligheter
 • Nya metoder för precisionsspektroskopi på gaser

Läs mer om alla projekten här. Du vet väl att alla gamla beviljade projekt också finns tillgängliga på vår sajt? Du hittar dem här.


Nyheter


Handboken är klar

Genom att följa riktlinjer, använda mallar och checklistor i handboken blir beställningen rätt från början och därmed kommer leveransen snabbare

Handboken snart klar – kom på releasepartyt 14/2

Kom den 14 februari! När: 14 februari, kl. 15.30-16.30 information om handboken, därefter eftersits med mingel Var: Storgatan 5,Teknikföretagen, Stockholm Kostnad: Kostnadsfritt, men anmälan krävs

Ny utlysning öppen

Utlysningen riktar sig till projektdeltagare som bibehåller och utvecklar svensk spetskompetens inom området smartare elektroniksystem. Projekt ska ha minst två

Resa för nya affärer i Indien

I samband med deras årliga konferens, Vision Summit 27-28 februari,  bjuder de in en svensk delegation av företag till ett